Вживання їжі та стан харчування впливають на результати у госпіталізованих гематолого-онкологічних хворих

Приналежність

  • 1 Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial Universitario de León, Іспанія . [email protected]

Автори

Приналежність

  • 1 Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial Universitario de León, Іспанія . [email protected]

Анотація

Передумови: Гіпотрофія у онкологічних та гематолого-онкологічних хворих є важливою через її поширеність та пов’язану із цим смертність та захворюваність. Метою дослідження було оцінити поширеність недоїдання у хворих на онкологію та гематологію та визначити, чи впливає прийом або недоїдання на результати госпіталізації.

стан

Методологія: Когортне дослідження було проведено у всіх пацієнтів, які потрапили в онко-гематологічне відділення протягом 30 днів. Харчову оцінку проводили протягом 24 годин після прийому та повторювали через 7 днів госпіталізації, включаючи Суб'єктивну глобальну оцінку, антропометрію, оцінку дієти (24-годинне відкликання) та оцінку потреб у калоріях та білках. Медичні записи переглядались через 30 днів після виписки.

Результати: Сімдесят три пацієнта пройшли обстеження при надходженні та 29 на 7 день госпіталізації. Поширеність недоїдання становила 47,7%. Під час прийому пацієнти споживали 71,6 (SD 22,0)% від призначених дієтичних калорій та 68,2 (SD 23,5)% від призначених білків. Рівень смертності становив 2,8% серед пацієнтів, які їли ≥75%, та 17,9% серед тих, хто їв Висновки: Прийом не зменшився під час госпіталізації. Існувала тенденція до зростання між зменшенням споживання та смертності. Гіпотрофія була пов’язана з реадмісією в лікарні.

Вступ: la malnutrición en el paciente oncohematológico es importante debido a su prevalencia y a su morbimortalidad asociadas. Ель objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia de malnutrición en el paciente oncohematológico y determinar si la ingesta o la malnutrición afectan a las усложнения дель paciente госпіталізація. Metodología: estudio de corte realizado en todos los pacientes admitidos en las plantas de oncología y hematología durante un periodo de 30 días. La valoración nutricional se realizó durante las 24 primeras hos tras el ingreso y se repitoó a los 7 das de hospitalización, including the Valoración Subjetiva Global, antropometría, recuerdo de 24 horas y ocenación de las necesidades calóricas y proteicas. Las historias médicas fueron revisadas a los 30 días tras el alta. Результати: setenta y tres pacientes fueron evaluados al ingreso y 29 a los siete días de su hospitalización. La prevalencia de malnutrición fue 47,7%. Крім того, los pacientes consumieron 71,6 (DE 22,0)% від Las Calorías Prescritas та 68,2 (DE 22,0)% від Las Proteínas Prescritas. La tasa de fallecimientos fue 2,8% entre los pacientes que consumieron ≥75% y 17,9% entre aquellos que consumieron.