Сучасна медична хімія


ISSN (друк): 0929-8673
ISSN (Інтернет): 1875-533X

science

Сучасна медична хімія

Science Citation Index®, Звіти про цитування журналів/Science Edition, InCites, Індекс наукового цитування розширений, Індекс до наукових оглядів®, Індекс цитування біохімії та біофізики®, Поточний зміст® - Науки про життя, Оповіщення про дослідження, BIOSIS, Попередній перегляд BIOSIS, Звіти про відгуки BIOSIS та зустрічі, Prous Science Integrity®, MEDLINE/PubMed/Index Medicus, Scopus, EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts Service/SciFinder, ProQuest, ChemWeb, Google Scholar, BIOBASE, Reference Update, PubsHub, Index Copernicus, MediaFinder®-Standard Periodical Directory, Genamics JournalSeek, J-Gate, CNKI Scholar, Suweco CZ, TOC Premier, EBSCO, Британська бібліотека, Ulric's Periodicals Directory і JournalTOCs.

Рейтинг та категорія:

  • 103-й з 292 в галузі біохімії та молекулярної біології
  • 16 з 59 в галузі хімії, медицини
  • 67 з 261 у галузі фармакології та фармації