Ризик розвитку COVID-19 для пацієнтів із ожирінням

Відділення баріатричної хірургії, CHU Фелікс Гюйон, Реюньйон, Франція

covid

Листування

Радван Кассір, відділення травної хірургії, CHU Фелікс Guюйон, Сен-Дені, Реюньйон, Франція.

Відділення баріатричної хірургії, CHU Фелікс Гюйон, Реюньйон, Франція

Листування

Радван Кассір, відділення травної хірургії, CHU Фелікс Guюйон, Сен-Дені, Реюньйон, Франція.

Незважаючи на те, що існує дуже мало доступних даних про ІМТ (індекс маси тіла) для пацієнтів з інфекціями COVID-19, не слід ігнорувати роль ожиріння в епідемії COVID-19. Ожиріння відіграє важливу роль у патогенезі інфекції COVID-19. Насправді імунна система, яка є ключовим гравцем у патогенезі COVID-19, також відіграє важливу роль у спричиненому ожирінням запаленні жирової тканини. Це запалення жирової тканини призводить до порушення метаболізму, що потенційно може призвести до дисліпідемії, резистентності до інсуліну, цукрового діабету 2 типу, гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

За аналогією з іншими респіраторними інфекціями, ожиріння може відігравати важливу роль у передачі COVID-19. Наприклад, у випадку грипу А ожиріння збільшує тривалість пролиття вірусу; пацієнти із симптомами, що страждають ожирінням, втрачають вірус на 42% довше, ніж дорослі, у яких немає ожиріння. 1 При грипі H1N1 ожиріння є незалежним фактором ризику для госпіталізації та смерті. 2

Одне з пояснень вищезазначених висновків полягає в тому, що COVID ‐ 19 має високу спорідненість до перетворюючого фермент ангіотензину 2 людини (ACE2). Показано, що ACE2 є передбачуваним рецептором проникнення COVID-19 у клітини господаря. 7 Експресія тканин ACE2 в тканинах відрізняється у нирках, серці та легенях здорових пацієнтів та хворих на коронавірус. 8 Рівень експресії АСЕ2 в жировій тканині вищий, ніж у легеневій тканині, основній тканині-мішені, ураженій COVID-19. 9 Це важлива знахідка, оскільки жирова тканина також може бути вразливою до COVID-19. Слід зазначити, однак, що не було різниці в експресії білка АСЕ2 адипоцитами та жировими клітинами-попередниками між особами, що страждають ожирінням, і тими, хто не має. 10 Однак особи, що страждають ожирінням, мають більше жирової тканини і, отже, збільшену кількість клітин, що експресують АСЕ2, а отже і більшу кількість АСЕ2. Крім того, лікування специфічними антигіпертензивними препаратами (інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту [АПФП] та блокатори рецепторів ангіотензину [АРБ]) збільшить експресію АПФ2 та підвищить сприйнятливість пацієнтів до потрапляння та розповсюдження вірусних клітин хазяїна. 11

Інший фактор також може сприяти збільшенню ризику COVID-19 для пацієнтів із ожирінням. Жирова тканина може служити резервуаром для аденовірусу людини Ad-36, вірусу грипу А, ВІЛ, цитомегаловірусу, Trypanosoma gondii, і Мікобактерії туберкульозу. 12 За аналогією, COVID-19 також може інфікувати жирову тканину, а потім поширюватися на інші органи.

Таким чином, ми рекомендуємо додаткову увагу та запобіжні заходи для пацієнтів із ожирінням під час цієї епідемії. При підозрі на зараження COVID-19 скринінг повинен бути систематичним, особливо якщо пацієнт має ожиріння. Жирова тканина може бути моделлю дослідження, яка допоможе зрозуміти патогенез інфекції COVID ‐ 19 та розробити ефективне лікування.