Ефективність використання складних біологічних та мінеральних сполук при аліментарній остеодистрофії

Олексій Савінков 1 *, Олена Лаптєва 1, Олександр Мещеряков 1, Марина Семененко 2 та Олена Кузьмінова 2

використання

1 Самарський державний аграрний університет, 446442 Кінель, Самарська область, Росія
2 Краснодарський науково-дослідний центр тваринництва та ветеринарної медицини, 350055 Краснодар, Росія

За даними Самарської ветеринарної лабораторії, у сироватці крові великої рогатої худоби у 40,7% досліджуваних зразків показники кальцію мають низькі значення при одночасному підвищенні рівня неорганічного фосфору на 18,2%, що свідчить про значну поширеність та важку форму поживної остеодистрофії у тварин обстежені ферми. Терапевтичне використання білково-мінеральної добавки на основі автолізату дріжджів, кормового бентоніту, монофосфату кальцію та крейди в загальному комплексі терапевтичних заходів для аліментарної остеодистрофії корів, що годують, стимулює мінеральний обмін, нормалізуючи співвідношення кальцію та фосфору, і має позитивну вплив на молочну продуктивність, збільшення надоїв на 41,9%. Препарат допомагає стимулювати гемо- та еритропоез та має антитоксичну дію на печінку. Застосування добавки дозволяє підвищити економічну ефективність молочної продуктивності при аліментарній остеодистрофії корів на 11,2%.


Це стаття з відкритим доступом, що поширюється на умовах Creative Commons Attribution License 4.0, яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови належного цитування оригінального твору.

1. Вступ

Всі найважливіші фізичні та хімічні процеси в організмі відбуваються за участю мінеральних елементів. При повному мінеральному голодуванні, незважаючи на надходження в організм усіх поживних речовин і води, спостерігається втрата апетиту, виснаження і смерть. Нестача деяких мінеральних компонентів призводить до затримки росту і розвитку молодняку, зниження продуктивності та виникнення різних захворювань (рахіт, остеодистрофія та ін.) [1, 2]. У той же час ця проблема не викликає плутанини у практикуючих фахівців, оскільки не створює надзвичайних ситуацій для ветеринарного добробуту у тваринницьких фермах [3].

Патологія мінерального обміну відображається у всіх сферах життєдіяльності організму. При рахіті та остеодистрофії можуть розвиватися розлади нервової, м’язової, дихальної, серцево-судинної та травної систем. Такі захворювання часто ускладнюються анемією, зниженням природних та специфічних факторів резистентності, виснаженням, що значно знижує опірність організму до інфекційних захворювань та сприяє виникненню масових випадків бронхопневмонії, гастроентериту у молодих тварин та гінекологічної патології у дорослих тварин [4 ].

Кальцій є одним з основних елементів, що визначають якість мінерального обміну. Кальцій формує кісткову тканину, підтримує м’язовий тонус, запобігає передчасному розвитку остеодистрофії та остеомаляції, сприяє правильному формуванню опорно-рухового апарату [5, 6]. Зниження рівня кальцію в крові на додаток до порушення мінерального обміну призводить до порушення функції нейтрофілів, збільшення ризику субклінічного кетозу, метриту та субклінічного ендометриту, зміщення сичугів, зниження молочної продуктивності та зменшення шансів на вагітність у первістків корів [7–11]. Рання лактація у корів характеризується інтенсивними змінами в кістковому обміні. У цей період у корів спостерігається підвищена резорбція кісткової тканини та втрата кальцію через вироблення молока [12].

Відсутність клінічних ознак та відсутність діагностичних засобів на ранній стадії порушення обміну кальцію роблять профілактику єдиним альтернативним засобом терапевтичних заходів [13, 14]. Розумне вживання препаратів кальцію в період початку лактації в будь-якому випадку позитивно впливає. У здорових корів рівень кальцію в крові не змінюється, але спостерігається збільшення молочної продуктивності. У корів із спочатку зниженим рівнем загального кальцію в крові він підвищує та покращує загальний стан [15, 16].

У загальному комплексі лікувально-профілактичних заходів порушень мінерального обміну важливим є використання активних форм вітаміну D. У той же час комбінована дієта з кислими компонентами з кальцидіолом дає найкращий ефект у метаболізмі кальцію і тим самим покращує енергетичний обмін та ефективність під час лактації (D3) [17].

В даний час особливої ​​уваги заслуговують препарати, що містять білкові та біологічно активні речовини, такі як дріжджі. Вони характеризуються високою швидкістю росту та стійкістю до сторонньої мікрофлори. Вони також здатні засвоювати багато джерел їжі і їх легко відокремити від культуральної рідини [18].

Впровадження в раціон природних сорбентів позитивно впливає на біохімічні показники крові тварин. Ентеросорбенти мають високу адсорбуючу активність та дезінтоксикаційний ефект. Вони нормалізують мікробіоценоз товстої кишки, зв’язуються в кишечнику і виводять з організму хвороботворні бактерії, сприяють виведенню токсичних продуктів, благотворно впливають на процеси травлення та всмоктування та нормалізацію перистальтики кишечника у тварин [19, 20 ]. Бентонітові (монтморилонітові) глини належать до групи глинистих мінералів із властивостями як мінеральної добавки, так і мінерального сорбенту [4].

Практичний досвід показує, що вирішення складної проблеми полягає у використанні різноманітних засобів і методів. Лікування та профілактика остеодистрофії лактуючих корів вимагає використання системи заходів, що включає комбінацію добавок, компоненти яких впливатимуть на різні ключові механізми розвитку хвороби.

Метою дослідження є вдосконалення лікувально-профілактичних заходів при аліментарній остеодистрофії корів, що годують.

Для досягнення цієї мети були визначені наступні завдання:

вивчити поширеність та причини порушень кальцієво-фосфорного обміну у тваринницьких фермах Самарської області;

вивчити терапевтичну ефективність мінерально-білкового комплексу при аліментарній остеодистрофії у корів, що годують.

2 Матеріали та методи

Виробничий експеримент з випробування білково-мінерального препарату проведено на фермі ВАТ «Самарське» Кінельського району Самарської області на коровах, що годують, з лабораторно підтвердженими діагнозами: аліментарна анемія та аліментарна остеодистрофія. Експеримент проводився з початку лютого до початку квітня. Раніше в обласній ветеринарній лабораторії проводився статистичний аналіз даних про біохімію крові великої рогатої худоби в господарствах Самарської області протягом 3 років (з 2013 по 2015 рік).

Терапевтичну ефективність препарату оцінювали на тваринах із захворюваннями. Відбір проводився за принципом аналогових пар.

Для дослідження були відібрані тварини, своєчасно вакциновані та оброблені проти інвазивних захворювань. Дослідних тварин піддавали загальноклінічним дослідженням. Тварин оцінювали відповідно до загального стану, вгодованості, стану суглобів, волосяного покриву, поперечних відростків поперекових хребців, хвостових хребців, ребер. Протягом усього експерименту контролювали стан здоров’я тварин.

В експерименті з вивчення терапевтичної ефективності під час лактації були задіяні дві групи чорно-білих корів, по 20 тварин у кожній (кров та молоко для дослідження брали у 10 тварин), а експеримент проводили для 60 днів. Першу групу використовували як контроль. Тварини цієї групи отримували по 100 г фосфату кальцію на голову на добу як мінеральну добавку. Друга експериментальна група отримувала білково-мінеральну добавку. Препарат застосовували вранці та ввечері під час годування з розрахунку 1 г/кг маси тіла тварини на добу. Протягом усього експерименту проводилася вітамінізація тварин обох груп за допомогою комплексного вітамінного препарату тетрамаг, що містить жиророзчинні вітаміни A, D, E, F. Препарат вводили внутрішньом’язово методом «вітамінного поштовху» в дозі 10 мл раз на 10 днів.

Для вивчення ефекту препарату в динаміці на початку експерименту на 20, 40 та 60 дні дослідження брали кров у тварин кожної групи. Забір крові проводився з яремної вени, у кожної тварини брали по два проби крові. Об'єм першого зразка становив 10 мл, і його використовували для отримання сироватки. Другий зразок стабілізували гепариновим антикоагулянтом, його обсяг становив щонайменше 2 мл. Відбір проб молока проводився відповідно до чинного ГОСТу щодо мікробіологічних методів дослідження.

Дослідницька робота проводилася з використанням таких методів:

Гематологічний метод - кількість лейкоцитів та еритроцитів, вміст гемоглобіну, значення гематокриту та показники еритроцитів визначали за допомогою гематологічного ветеринарного аналізатора Mindray BC-2800 Vet (кількісний лічильник клітин крові з диференціацією лейкоцитів). ШОЕ визначали за методом Панченкова. Розрахунок лейкоцитарної формули проводили мікроскопічним методом за стандартними методами, мазки крові фарбували за Папенгеймом.

Біохімічний метод - концентрацію загального кальцію, неорганічного фосфору, загального білка, сечовини, креатиніну, глюкози, ферментів трансаміназ (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази) визначали на автоматичному біохімічному аналізаторі Mindray BS-380 за допомогою комерційних наборів.

Білкові фракції - вміст альбумінів, альфа-глобулінів, бета-глобулінів та гамма-глобулінів визначали у сироватці крові за допомогою турбідиметричного методу [21] на спектрофотометрі Fluorat-02 ABLF-T. За ступенем помутніння розчинів, що встановлюються за допомогою фотоелектричного колориметра, ми оцінювали концентрацію білків у досліджуваному зразку.

Продуктивність молока оцінювали за результатами контрольного доїння, проведеного у господарстві раз на місяць. Якісні показники молока - жиру, білка, лактози, твердих речовин та сечовини - аналізували на автоматичному аналізаторі молока Milkoscan Minor (Фосс, Данія).

Статистичну обробку отриманих даних проводили методом стандартної варіаційної статистики з використанням критерію надійності Стьюдента [22] на ПК за допомогою Microsoft Office Excel 2010.

3 Результати

Однією з основних причин цієї патології є порушення технологічного процесу: вживання неякісних кормів, недостатнє та/або неадекватне годування та відсутність мінеральних та білкових добавок, відсутність фізичних вправ. Сезон року також важливий. Клінічні прояви остеодистрофії в більшості випадків реєструються в зимово-весняний період року, що пов'язано з дефіцитом сонячного світла. Це запобігає природний синтез вітаміну D в організмі. Систематичне вживання консервованих кислих кормів сприяє метаболізму, що призводить до ацидозу та посилення демінералізації кісток. Особливе значення має фізіологічний статус тварини. Під час лактації корова втрачає велику кількість мінеральних речовин для виробництва молока та розвитку плода.

До лікування остеодистрофії слід підходити комплексно, оскільки це захворювання на перших стадіях не має яскраво виражених ознак, але вражає всі системи організму. Це знижує імунітет тварин, завдяки чому вони стають вразливими до збудників інфекцій. Витрати на догляд, лікарські засоби збільшуються, в той час як продуктивність та загальний дохід ферм зменшуються.

Складна кормова добавка складається з таких компонентів: кормовий бентоніт, кормова крейда, дріжджовий автолізат та фосфат монокальцію. Всі компоненти препарату мають відповідну нормативно-технічну документацію, що підтверджує можливість їх використання для тварин.

Застосування білково-мінерального комбікорму для корів з ознаками аліментарної остеодистрофії під час лактації сприяє підвищенню концентрації кальцію та фосфору в раціоні, поліпшенню їх засвоєння завдяки системній дії бентонітової глини через покращену якість травлення і поглинання мінеральних та біологічно активних речовин із раціону. Всі перераховані вище фактори сприяють відновленню обміну речовин і підвищенню продуктивних якостей корів, що годують.

Під час базових досліджень було виявлено, що тварини мають клінічні ознаки аліментарної остеодистрофії, підтверджені анамнезом та лабораторними даними.

Попередні дані показали, що тварини у ВАТ "Самарське" отримують такий раціон: Bromus inermis сіно - 8 кг, пивні зерна - 20 кг, мальтодекстрин - 1,5 кг, висівки - 2 кг, подрібнене зерно кукурудзи - 2 кг, подрібнене зерно ячменю - 3 кг. Цього раціону достатньо для харчових, білкових та вуглеводних компонентів, але не вистачає мінеральних компонентів та вітамінів. Розвиток остеодистрофії погіршується наявністю в раціоні пивних зерен, які мають виганяючий молоко ефект і сприяють активному виведенню мінеральних елементів з організму.

Профілактична вітамінізація в цьому господарстві не практикується. Тварини використовують пасивні вправи на вигульному дворі тваринницького комплексу по кілька годин на день.

Клінічне обстеження показало, що у більшості корів було: розм’якшення та тремтіння поперечних відростків поперекових хребців; розм’якшення та розсмоктування останніх хвостових хребців та останнього ребра; лордоз; у ряду тварин спостерігається Х-подібна постановка передніх кінцівок на тлі збільшення кісткових суглобів.

При лабораторних дослідженнях крові спостерігалося зниження рівня загального кальцію та збільшення концентрації неорганічного фосфору, що призводить до значного зменшення співвідношення фосфор-кальцій. Також спостерігалося зниження гемоглобіну та гематокриту, що характерно для харчової анемії. Порушення обміну речовин впливає на зниження молочної продуктивності тварин.

Поточні показники використання показують сукупний підрахунок переглядів статей (повнотекстові перегляди статей, включаючи перегляди HTML, завантаження PDF та ePub, відповідно до наявних даних) та подання тез на платформі Vision4Press.

Дані відповідають використанню на пластині після 2015 року. Поточні показники використання доступні через 48–96 годин після публікації в Інтернеті та оновлюються щодня по днях тижня.