Ідентифікація фосфорильованої форми 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази (CNPase) як фосфопротеїну 46 кДа в несинаптичних мітохондріях мозку, перевантажених кальцієм

Анотація

Це попередній перегляд вмісту передплати, увійдіть, щоб перевірити доступ.

фосфодіестерази

Параметри доступу

Придбайте одну статтю

Миттєвий доступ до повної статті PDF.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

Підпишіться на журнал

Негайний онлайн-доступ до всіх випусків з 2019 року. Підписка буде автоматично поновлюватися щороку.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

Список літератури

Agrawal HC, Sprinkle TJ, Agrawal D (1990) 2 ′, 3′циклічна нуклеотид-3′-фосфодіестераза в мієліні периферичних нервів фосфорилюється за допомогою чутливої ​​до ефіру форболу протеїнкінази. Biochem Biophys Res Commun 170: 817–823

Augereau O, Claverol S, Boudes N, Basurko MJ, Bonneu M, Rossignol R, Mazat JP, Letellier T, Chary-Prigent J (2005) Ідентифікація фосфорильованих білків тирозину в машинах окисного фосфорилювання мітохондрій. Cell Mol Life Sci 62: 1478–1488

Азарашвілі Т.С., Одінокова І.В., Євтодієнко Ю.В. (1999) Фосфорилювання низькомолекулярного поліпептиду в мітохондріях печінки щурів та залежність його фосфорилювання від функціонального стану мітохондрій. Біохімія (Mosc) 64: 556–560

Азарашвілі Т.С., Тинела Дж., Одінокова І.В., Григор'єв П.А., Бауманн М., Євтодієнко Ю.В., Саріс Н.Є. (2002) Фосфорилювання пептиду, що відноситься до субодиниці c синтази F0F1-АТФаза/АТФ, та взаємозв'язок із проникністю перехідних пір в мітохондріях. J Bioenerg Biomembr 34: 279–284

Azarashvili T, Krestinina O, Odinokova I, Evtodienko Y, Reiser G (2003) Фізіологічний рівень Ca2 + та індукований Ca2 + проникність Фосфорилювання білків у мітохондріях мозку щурів. Клітинний кальцій 34: 253–259

Azarashvili T, Krestinina O, Yurkov I, Evtodienko Y, Reiser G (2005) Периферійний ліганд бензодіазепінових рецепторів з високою спорідненістю, PK11195, регулює фосфорилювання білка в мітохондріях мозку щурів під контролем Ca (2+). J Neurochem 94: 1054–1062

Azarashvili T, Krestinina O, Galvita A, Grachev D, Baburina Y, Stricker R, Evtodienko Y, Reiser G (2009) Ca2 + -залежна регуляція переходу проникності в мітохондріях мозку щурів на 2 ′, 3′-циклічних нуклеотидів і 2 ′, 3 ′ -Циклічний нуклеотид 3′-фосфодіестераза. Am J Physiol Cell Physiol 296: C1428 – C1439

Azarashvily TS, Tyynela J, Baumann M, Evtodienko YV, Saris NE (2000) Ca (2 +) - модульоване фосфорилювання низькомолекулярного поліпептиду в мітохондріях печінки щурів: докази того, що він ідентичний субодиниці c F (0 ) F (1) -ATPase. Biochem Biophys Res Commun 270: 741–744

Бредбері Дж. М., Томпсон Р. Дж. (1984) Позначення фотоафінності мієліну центральної нервової системи. Докази ендогенної циклічної AMP-залежної кінази I типу, яка фосфорилює більшу субодиницю 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази. Biochem J 221: 361–368

Брустовецький N, Клінгенберг М (1996) Мітохондріальний ADP/ATP-носій може бути реверсивно перетворений у великий канал за допомогою Ca2 +. Біохімія 35: 8483–8488

Cho SJ, Jung JS, Jin I, Moon IS (2003) 2 ′, 3′-циклічна нуклеотидна 3′-фосфодіестераза експресується в дисоційованих клітинах мозочка щурів і включається у фракцію постсинаптичної щільності. Мол Клітини 16: 128–135

Davis FF, Allen FW (1956) Специфічна фосфодіестераза з яловичої підшлункової залози. Biochim Biophys Acta 21: 14–21

Douglas AJ, Thompson RJ (1993) Структура ферменту мембрани мієліну 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази: докази двох мРНК людини. Biochem Soc Trans 21: 295–297

Dreiling CE, Schilling RJ, Reitz RC (1981) 2 ′, 3′-циклічна нуклеотидна 3′-фосфогідролаза в мембранах мітохондрій печінки щурів. Biochim Biophys Acta 640: 114–120

Drummond G, Iyer N, Keith J (1962) Гідроліз рибонуклеозиду 2 ', 3'-циклічних фосфатів діестеразою з мозку. J Biol Chem 237: 3535–3539

Галвіта А, Грачов Д, Азарашвілі Т, Бабуріна Ю, Крестініна О, Стрікер Р, Рейзер Г (2009) Мозок-специфічний білок, р42 (IP4) (ADAP 1) локалізований у мітохондріях та бере участь у регуляції мітохондріального Са2 +. J Neurochem 109: 1701–1713

Giulian D, Moore S (1980) Ідентифікація 2 ′: 3′-циклічної нуклеотидної 3′-фосфодіестерази у сітківці хребетних. J Biol Chem 255: 5993–5995

Gravel M, DeAngelis D, Braun PE (1994) Молекулярне клонування та характеристика мозку щурів 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази ізоформи 2. J Neurosci Res 38: 243–247

Kim T, Pfeiffer SE (1999) Мієлінові глікосфінголіпідні/збагачені холестерином мікродомени вибірково секвеструють некомпактні мієлінові білки CNP та MOG. J Нейроцитол 28: 281–293

Кунін Є. В. (1993) Надродина АТФаз з різноманітними функціями, що містить або класичний, або девіантний мотив, що зв'язує АТФ. J Mol Biol 229: 1165–1174

Kurihara T, Monoh K, Sakimura K, Takahashi Y (1990) Альтернативне сплайсинг мозку миші 2 ′, 3′-мРНК циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази. Biochem Biophys Res Commun 170: 1074–1081

Lee J, Gravel M, Zhang R, Thibault P, Braun PE (2005) Наростання процесу в олігодендроцитах здійснюється за допомогою CNP, нового мієлінового білка, що збирає мікротрубочки. J Cell Biol 170: 661–673

Lee J, O'Neill RC, Park MW, Gravel M, Braun PE (2006) Мітохондріальна локалізація CNP2 регулюється фосфорилюванням N-кінцевого цілеспрямованого сигналу за допомогою PKC: наслідки функції мітохондрій для CNP2 в гліальних та негліальних клітин. Mol Cell Neurosci 31: 446–462

Lefkimmiatis K, Leronni D, Hofer AM (2013) Внутрішній та зовнішній відділи мітохондрій є місцями різної динаміки сигналізації cAMP/PKA. J Cell Biol 202: 453–462

Левандровскі У, Сікманн А, Чезаро Л, Брунаті А.М., Тонінелло А, Сальві М (2008) Ідентифікація нових фосфорильованих білків тирозину в мітохондріях мозку щурів. FEBS Lett 582: 1104–1110

Moreau B, Nelson C, Parekh AB (2006) Двофазна регуляція поглинання Са2 + у мітохондріях шляхом концентрації цитозольного Са2 +. Curr Biol 16: 1672–1677

Myllykoski M, Raasakka A, Lehtimaki M, Han H, Kursula I, Kursula P (2013) Кристалографічний аналіз реакційного циклу 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази, унікального члена сімейства 2Н фосфоестерази. J Mol Biol 25 (22): 4307–4322

Pagliarini DJ, Dixon JE (2006) Мітохондріальна модуляція: оборотне фосфорилювання займає центральне місце? Тенденції Biochem Sci 31: 26–34

Rais I, Karas M, Schagger H (2004) Двовимірний електрофорез для виділення цілісних мембранних білків та мас-спектрометричної ідентифікації. Протеоміка 4: 2567–2571

Reiser G, Kunzelmann U, Steinhilber G, Binmoller FJ (1994) Вироблення моноклонального антитіла проти мієлінового білка CNP (2 ′, 3′-циклічний нуклеотид 3′-фосфодіестераза), придатного для біохімічних та імуногістохімічних досліджень CNP. Neurochem Res 19: 1479–1485

Шевченко А, Вільм М, Ворм О, Манн М (1996) Мас-спектрометричне секвенування білків, забарвлених сріблом поліакриламідних гелів. Анальна хімія 68: 850–858

Посипте TJ (1989) 2 ′, 3′-циклічний нуклеотид 3′-фосфодіестераза, клітина олігодендроцитів-Шванна та асоційований з мієліном фермент нервової системи. Crit Rev Neurobiol 4: 235–301

Stingo S, Masullo M, Polverini E, Laezza C, Ruggiero I, Arcone R, Ruozi E, Dal PF, Malfitano AM, D'Ursi AM, Bifulco M (2007) N-кінцевий домен 2 ′, 3′-циклічний нуклеотидна 3'-фосфодіестераза містить прив'язувальний сайт GTP/ATP. Chem Biol Drug Des 70: 502–510

Stricker R, Lottspeich F, Reiser G (1994) Білок мієліну CNP (2 ′, 3′-циклічний нуклеотид 3′-фосфодіестераза): імуноаффінне очищення CNP із мозку свині та щурів за допомогою моноклонального антитіла та фосфорилювання CNP циклічним нуклеотидом -залежні протеїнкінази. Biol Chem Hoppe Seyler 375: 205–209

Tsukada Y, Nagai K, Suda H (1980) Швидкий мікро-метод для аналізу 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфогідролази з використанням мікроефективної рідинної хроматографії. J Neurochem 34: 1019–1022

Valsecchi F, Ramos-Espiritu LS, Buck J, Levin LR, Manfredi G (2013) cAMP та мітохондрії. Фізіологія (Бетесда) 28: 199–209

Vogel US, Thompson RJ (1988) Молекулярна структура, локалізація та можливі функції асоційованого з мієліном ферменту 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази. J Neurochem 50: 1667–1677

Weissbarth S, Maker HS, Raes I, Brannan TS, Lapin EP, Lehrer GM (1981) Активність 2 ′, 3′-циклічного нуклеотиду 3′-фосфодіестерази в тканинах щурів. J Neurochem 37: 677–680

Winkler HH (1969) Локалізація атрактилозид-чутливих місць зв’язування нуклеотидів у мітохондріях печінки щурів. Biochim Biophys Acta 189: 152–161