Втрата ваги та стійкість за допомогою ліраглутиду 3,0 мг за класом ожиріння в реальному дослідженні ефективності в Канаді

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

ліраглутиду

Листування

Шон Уортон, Медична клініка Уартона, 2951 Walkers Line, головний поверх, Берлінгтон, Онтаріо, L7M 4Y1, Канада.

Novo Nordisk A/S, Копенгаген, Данія

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

Novo Nordisk Canada Inc., Міссісога, Онтаріо, Канада

IQVIA, Монреаль, Квебек, Канада

IQVIA, Монреаль, Квебек, Канада

Novo Nordisk A/S, Копенгаген, Данія

IQVIA, Міссісога, Онтаріо, Канада

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

Листування

Шон Уортон, Медична клініка Уартона, 2951 Walkers Line, головний поверх, Берлінгтон, Онтаріо, L7M 4Y1, Канада.

Novo Nordisk A/S, Копенгаген, Данія

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

Novo Nordisk Canada Inc., Міссісога, Онтаріо, Канада

IQVIA, Монреаль, Квебек, Канада

IQVIA, Монреаль, Квебек, Канада

Novo Nordisk A/S, Копенгаген, Данія

IQVIA, Міссісога, Онтаріо, Канада

Медична клініка Wharton, Берлінгтон, Онтаріо, Канада

Резюме

Об’єктивна

Ліраглутид 3,0 мг асоціюється з клінічно значущою втратою ваги в клінічних випробуваннях, однак реальних даних бракує. У цьому аналізі результати оцінки втрати ваги та стійкості при застосуванні ліраглутиду 3,0 мг оцінювали за класами ожиріння у реальних клінічних умовах.

Методи

Вторинний аналіз спостережного ретроспективного дослідження ліраглутиду 3,0 мг для регулювання ваги (як доповнення до дієти та фізичних вправ) у шести медичних клініках Уортона в Канаді. Пацієнти класифікувались за індексом маси тіла (ІМТ, кг/м 2) за класом ожиріння I класу (ІМТ 30–34,9); клас II (ІМТ 35–39,9); і клас III (ІМТ ≥40). Зміни ваги, категорична втрата ваги, час до підтримуючої дози (визначається як час досягнення повної підтримуючої дози ліраглутиду 3,0 мг) та стійкість оцінювали для кожного класу та різниці між класами.

Результати

З 308 пацієнтів 70 (22,7%) мали ожиріння I класу, 83 (26,9%) ожиріння II класу та 155 (50,3%) ожиріння III класу. Подібна зміна ваги у відсотках спостерігалася між класами ожиріння (середнє [стандартне відхилення, SD]: -7,0% [6,0], -6,6% [6,0] та -6,1% [5,0], відповідно; стор = .640), і подібні пропорції досягли ≥5% втрати ваги (60,4%, 62,0% та 55,3%, відповідно; стор = .717) через 6 місяців. Середній час до підтримуючої дози (SD) становив 64,2 (56,4) д, 76,4 (56,3) д та 71,4 (54,5) д для класів ожиріння I, II та III відповідно (стор = .509). Стійкість до прийому ліків також була подібною між класами ожиріння (стор = .358).

Висновки

Ці результати свідчать про те, що реальне лікування ліраглутидом 3,0 мг, незалежно від класу ожиріння, пов’язане із подібною клінічно значною втратою ваги, часом до підтримуючої дози та стійкістю ліків.