Журнал дитячого ожиріння

Pooja Purswani 1, Suzanne Lazorick 2 *, Xiangming Fang 3 і George T Hardison 4

учнів

1 Медична школа Броді, Університет Східної Кароліни

2 кафедри педіатрії та громадського здоров'я, Медична школа Броді, Університет Східної Кароліни

3 Відділ біостатистики Коледжу суміжних наук про охорону здоров'я Університету Східної Кароліни

4 Кафедра педіатрії, Медична школа Броди, Університет Східної Кароліни

* Автор-кореспондент: Сюзанна Лазорік
Доцент кафедри педіатрії та охорони здоров'я Університету Східної Кароліни
Школа медицини імені Броди, бульвар 600 Мойє, 174 Будівля наук про життя Грінвілл
NC 27834, США
Тел .: (252) 744-2535
Електронна пошта: [електронна пошта захищена]

Дата отримання: 02 лютого 2017 р .; Дата прийняття: 23 березня 2017 р .; Дата публікації: 27 квітня 2017 р

Цитування: Purswani P, Lazorick S, Fang X, Hardison GT (2017) Вплив шкільного оздоровчого втручання в 7-х класах на стадію змін у способах поведінки: Програма MATCH. J Child Obes 2: 4. doi: 10.21767/2572-5394.100026

Анотація

Завдання: Для втручання МАТЧ оцініть одночасну валідність окремого елемента Етап змін (SOC) та зв'язок з ефективністю.

Методи: Спостережне дослідження до, після втручання в 17 школах Північної та Південної Кароліни. Суб'єкти включали 908 молодих людей з усіма показниками (908/1468 = 62%), які брали участь у міждисциплінарній оздоровчій програмі сьомого класу під назвою "Мотивація підлітків технологіями до вибору здоров'я" (MATCH). Заходи включали: доповідь SOC, що повідомляється до та після матчу, частоту прийому фруктів та овочів (F/V) та фізичну активність (PA) та виміряний z-показник індексу маси тіла (zBMI). Одночасну валідність оцінювали за допомогою рангових тестів Вількоксона (категорія SOC до дії проти дії для F/V та PA на до та після MATCH) та кореляції Спирмена (між зміною SOC, F/V та PA). Зміна розподілу за категорією SOC оцінювали за допомогою тесту Макнемара; зв'язок між зміною SOC та зміною zBMI досліджували з множинною регресією.

Таблиця 2: Характеристики учасників базового етапу 2013-2014 років для всіх учасників МАТЧ, етап змін (SOC) та учасників з групами неповних заходів.

Більше половини студентів визнали людей не білого кольору і мали надмірну вагу або ожиріння на початковому рівні. З 1468 учасників 1308 пройшли вимірювання після МАТЧ. З них 908 (62%) учнів у 13 школах мали до та після СЕАТ і були включені в аналіз SOC.

Студенти з усіма попередніми та післязамірами (до та після ІМТ; до та після SEAT; N = 890) дещо відрізнялись за расовим розподілом (p = 0,024), з більшим відсотком кавказької (51% проти 48%) та іншої раси (10% проти 6%) і менший відсоток афроамериканців (39% проти 46%) серед тих, у кого відсутні заходи (N = 356) (Таблиця 2).

Були виявлені статистично значущі відмінності між двома категоріями стадій («до дії» проти «дії») щодо кількості ПА та споживання фруктів та овочів, повідомлених до та після МАТЧ.

Підсумкові результати для порцій споживання F/V за власними звітами за категорією SOC (до дії проти дії) та ваговою категорією (усі із зайвою вагою або здоровою вагою) до МАТЧУ та після МАТЧ показані в Таблиця 3.

При порівнянні групи до дії та групи, середня порція споживання фруктів та овочів, що повідомляється самостійно, була значно вищою для студентів категорії дій як до МАТЧ (p = 0,0001), так і після МАТЧ (вагова категорія на основі Центрів для класифікації контролю та профілактики захворювань
b р-значення для "Дії" проти "Попередньої дії", розраховане на основі рангового тесту Вілкоксона
Скорочення: SOC: Стадія змін; OW: Надмірна вага; О. Б .: Ожиріння; МАТЧ: Мотивація підлітків за допомогою технологій ВИБЕРИТИ HealthTM

Таблиця 3: Короткий зміст порцій фруктів та овочів, що подаються самостійно, до МАТЧУ та після МАТЧ за категоріями стадій та базовою ваговою категорією.

Результати кореляційного аналізу Спірмена виявили статистично значущий, але слабкий зв'язок між змінами частоти повідомлених ПА та змінами балів SOC. Більше збільшення показників на стадії було пов'язане з більшим збільшенням днів PA (кореляція спирмена = 0,1069, p = 0,0013). Не було виявлено зв'язку між змінами у споживанні фруктів та овочів та змінами показника SOC.

Результати для зміни показника SOC, що повідомляється самостійно, від втручання до початку та після нього показані у Таблиця 4. Категорія SOC, про яку повідомляється самостійно («попередня дія» проти «дія») покращилась для учасників після МАТЧУ, причому відсоток учасників на етапі «дії» збільшився з 47% до 53% (p = 0,0030). Медіана (IQR) оцінки SOC збільшилася з 2,0 (1,0, 3,0) до 3,0 (2,0, 3,0) для всіх учасників після МАТЧ (р = 0,0029). Тенденції до збільшення були продемонстровані у всіх аналізах підгруп, але досягли статистичної значущості лише у жінок (2,0, (2,0, 3,0), p = 0,0012), білих (3,0 (2,0, 3,0), p = 0,0016) та базової лінії з надмірною вагою ( 3,0 (2,0, 3,0), p = 0,0045) підгрупи (Таблиця 4).

До або після MATCH SOC Оцінка, середнє ± SD Медіана нижньої квартилі Верхня квартиля N p Усі учасники
Попередньо 2,366 ± 1,221 2 1 3 908 0,0029
Опублікувати 2,459 ± 1,196 3 2 3 908
Секс
Самка Попередньо 2,143 ± 1,150 2 1 3 446 0,0012
Опублікувати 2,367 ± 1,123 2 2 3 444
Самець Попередньо 2,502 ± 1,261 3 1 4 462 0,3107
Опублікувати 2,547 ± 1,256 3 2 4 464
Етнічна приналежність
Білий Попередньо 2,345 ± 1,159 2 1 3 467 0,0016
Опублікувати 2,535 ± 1,204 3 2 3 469
Чорний Попередньо 2,320 ± 1,271 2 1 3 353 0,6188
Опублікувати 2,354 ± 1,178 2 2 3 353
Інший Попередньо 2,250 ± 1,341 2 1 4 88 0,1413
Опублікувати 2,477 ± 1,205 3 1 3 86
Попередньо вагова категоріяa
Усі надмірна вагаb Попередньо 2,237 ± 1,132 2 1 3 452 0,0045
Опублікувати 2,402 ± 1,122 3 2 3 453
Здоровий Попередньо 2,408 ± 1,278 3 1 4 439 0,1233
2,526 ± 1,246 3 2 4 437
Опублікувати

вагова категорія, заснована на Центрах класифікації захворювань та профілактики захворювань
b Усі надмірна вага - надмірна вага (OW) + ожиріння (OB)
Скорочення: SOC: Стадія змін; OW: Надмірна вага; О. Б .: Ожиріння; МАТЧ: Мотивація підлітків за допомогою технологій ВИБЕРИТИ HealthTM

Таблиця 4: Оцінка стадії змін (SOC) за час 1 (до МАТЧ) та час 2 (після МАТЧ) за статтю, етнічною приналежністю та попередньою (базовою) ваговою категорією.

Зміна показника z BMI з попереднього на післяматчевий показаний у Таблиця 5. Для всіх учасників спостерігалося загальне зниження z-оцінки ІМТ від втручання до початку та після втручання (-0,051, p вагова категорія на основі Центрів класифікації та контролю профілактики захворювань
Скорочення: ІМТ: Індекс маси тіла; OW: Надмірна вага; О. Б .: Ожиріння; МАТЧ: Мотивація підлітків технологіями до ВИБОРУ Здоров’яTM

Таблиця 5: Зміна показника ІМТ для учасників МАТЧу від попереднього до втручання, стратифікованого за базовою ваговою категорією, статтю, етнічною приналежністю та станом.

Незважаючи на те, що між зміною показника SOC та зміною z-показника ІМТ не було виявлено значущої взаємозв'язку, багаторазовий регресійний аналіз, що контролював вихідну вагову категорію, показав, що існують відмінності у взаємозв'язку базової SOC та зміні z-показника ІМТ за базовою ваговою категорією. У підгрупі HW для кожної одиниці збільшення базового показника SOC коефіцієнт зміни z-показника ІМТ дещо зріс (0,025, p = 0,0219), тоді як у категорії «Надмірна вага» рівень зміни був трохи негативним (-0,040, p = 0,0108).

Обговорення

Це дослідження SOC у MATCH у сьомому класі продемонструвало, що однозначне запитання SOC щодо дієтичної та ПА поведінки є вагомим показником SOC і, схоже, охопило SOC у цій популяції. Хоча зміна споживання фруктів та овочів не було пов'язано зі зміною балу SOC, результати, що демонструють зв'язок між зміною PA і зміною балу SOC, забезпечують одночасну дійсність етапу вимірювання. Беручи до уваги важливість оцінки SOC та нечисленні опублікованих досліджень щодо оцінок окремих стадій, цей результат може мати наслідки для подальшої роботи, спрямованої на розробку здійсненних, стислих заходів щодо проведення підлітків у молодих підлітків.

У цьому спостережному дослідженні показник SOC щодо дієтичної та ПА поведінки в учасників MATCH збільшився від попереднього до післяінтервенційного. Незважаючи на те, що збільшення SOC не було пов'язане зі зменшенням z-показника ІМТ від втручання до початку та після втручання, результати, що демонструють зв'язок між базовим показником SOC та зміною z-показника ІМТ у всіх підгрупах із надмірною вагою, є обнадійливими та пропонують покращити SOC є вірогідним механізмом спостережуваного довгострокового покращення показників ІМТ у учасників МАТЧ. Усі підгрупи демонстрували загальну тенденцію до зростання рівня SOC від попереднього до наступного матчу; проте цікаво, що розмір ефекту був найбільшим у всіх підгрупах із зайвою вагою, серед жінок та білих. MATCH був розроблений для того, щоб охопити неповносправних молодих людей із надмірною вагою у сільській місцевості. Можливим поясненням більшого розміру ефекту (зменшення zBMI) у підгрупі «Повна надмірна вага» може бути те, що основний механізм MATCH допоміг поліпшити SOC у цільовій сукупності. Подальші дослідження з більшими розмірами вибірки та контрольних груп необхідні для подальшого вивчення аналізів підгруп.

Спочатку розроблений для вимірювання такої поведінки, як відмова від куріння, застосування моделі TTM до більш складних форм поведінки, таких як втрата ваги, вимагає врахування багатьох видів здоров’я. Отже, оцінка SOC кожного за цільовою поведінкою може бути важливою [24]. Наприклад, людина може не хотіти споживати більше фруктів і овочів, але може збільшити ПА. Іншим фактором є те, що 4-5-місячна тривалість МАТЧ може бути недостатньою для того, щоб зафіксувати зміну SOC для багатьох видів здоров’я. Одним із роздумів у майбутніх дослідженнях буде перегляд питання опитування SOC, щоб розмежувати наміри щодо конкретної поведінки, щоб краще охопити SOC для конкретних змін. Крім того, більш тривале спостереження за повторними заходами SOC може бути інформативним.

Обмеження

У цього дослідження є кілька обмежень. MATCH було впроваджено в окремих школах у сільській місцевості Північного Південного та Південно-Східного регіонів із переважно кавказьким та афроамериканським студентським населенням. Тому результати можуть не бути узагальненими для більш різноманітних груп в інших областях. Із 17 шкіл, які навчались у цьому навчальному році, лише 13 пройшли опитування SEAT, що зменшило кількість учасників дослідження SOC, і не було контрольної групи. Отже, ми не можемо зробити однозначний висновок, що участь у програмі MATCH відповідає виключно за покращення рівня SOC для підлітків. Нарешті, запитання, що використовуються для вимірювання дієтичної поведінки та поведінки ПА, хоча і були підтверджені, були взяті з опитувань на основі поперечного перерізу населення, не призначених для виявлення змін поведінки на індивідуальному рівні, і не визначають типи ПА чи не відрізняють його від фізичних вправ. Є деякі нові докази того, що ця різниця між ПА та поведінкою фізичних вправ може бути важливою в дослідженнях ожиріння.

Сильні сторони

Сильні сторони цього дослідження включають сільську місцевість, молоде підліткове населення, високий рівень участі та великий обсяг вибірки з двох штатів. Результати отримані в школах з високим рівнем поширеності ожиріння і, отже, представляють населення з високим ризиком. Тестування на обґрунтованість виміру SOC для окремого товару забезпечує значний внесок у поле. Нарешті, втручання МАТЧ є практичним, здійсненним втручанням для боротьби з ожирінням.

Поліпшення SOC у учасників MATCH є важливою знахідкою, оскільки SOC можна використовувати як показник ефективності втручання [23]. Таким чином, результати цього дослідження забезпечують ефективність цього можливого шкільного втручання у боротьбі з ожирінням. Покращена SOC може служити одним із декількох механізмів, відповідальних за вдосконалення заходів ІМТ, що спостерігаються у учасників MATCH. Здається, базовий показник SOC передбачав успіх із зниженням ІМТ, таким чином, що чим вищий показник базового рівня SOC, тим сильніша асоціація зі зниженням показників ІМТ до публікації MATCH. Тоді це свідчить про те, що втручання є найефективнішим для охоплення тих, хто має вищий рівень SOC. Однак без контрольної групи цей висновок слід розглядати з обережністю, і необхідні подальші дослідження.

Висновки

Школи є зручним середовищем для здійснення оздоровчих втручань, спрямованих на обезогенну поведінку, якщо втручання добре вписується в освітні пріоритети та місію. Шкільні втручання на основі ТТМ можуть бути особливо ефективними у підлітковому віці. Результати цього спостережного дослідження показали, що участь у програмі MATCH може покращити SOC для підлітків щодо поведінки в галузі здоров'я, що може забезпечити підтримку ефективності втручання, одночасно надаючи розуміння можливого механізму, що сприяє вдосконаленню показників ІМТ серед учасників.

Подяки

Ми дякуємо усім викладачам шкільної системи та працівникам, які проводили цю роботу. Ми хотіли б висловити вдячність Леслі Лютес, доценту кафедри психології Університету Британської Колумбії, Канада, за її керівництво та досвід щодо заходів, що стосуються етапу змін, та Б. Келсі Росс, випускнику асистента Університету Східної Кароліни, за допомогу в редагуванні та підготовці рукописів.