Вплив ожиріння на продуктивність праці в різних професіях США

Анотація

Завдання:

Метою цього дослідження було кількісне визначення співвідношення між індексом маси тіла працівників та продуктивністю праці в різних професіях.

Методи:

Для цього дослідження використовувались дані двох адміністрацій (2014 та 2015 рр.) Національного опитування здоров’я та благополуччя населення США (Інтернет-опитування, проведене серед дорослої вибірки населення США (n = 59 772). Окупація базувалася на Стандартизованих кодексах професій Міністерства праці США у 2010 році. Результати включали погіршення продуктивності праці та непрямі витрати пропущеного робочого часу.

Результати:

Ожиріння найбільше вплинуло на продуктивність праці в будівництві, а потім у сферах мистецтва та гостинності. Результати різнились у різних професіях; багатоваріантний аналіз виявив суттєві відмінності у погіршенні продуктивності праці та непрямих витратах між нормальною вагою та принаймні одним класом ожиріння.

Висновок:

Ожиріння різним чином впливало на продуктивність та витрати залежно від професії.

Мета навчання

Ознайомтесь із попередніми даними про поширеність ожиріння та його вплив на продуктивність та витрати в різних галузях та професійних категоріях.

Підсумуйте нові висновки щодо відмінностей у поширеності ожиріння, втраті продуктивності та непрямих витратах між різними видами професій.

Обговоріть наслідки дослідження для розробки заходів для вирішення економічного впливу надмірної маси тіла.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ожиріння 1 визначається як таке, що має індекс маси тіла (ІМТ; розрахований на основі зросту та ваги) щонайменше 30,0 кг/м 2 і може бути додатково поділений на клас I (ІМТ від 30,0 до 34,9 кг/м 2), клас II (ІМТ від 35,0 до 39,9 кг/м 2) та клас III (ІМТ ≥40,0 кг/м 2). Приблизно чверть дорослих чоловіків (25,3%) та жінок (24,6%) у США належать до вагової категорії ожиріння. 2 Окрім того, ожиріння асоціюється з цілим рядом фізичних та психічних станів, включаючи, але не обмежуючись цим, серцеві захворювання, рак, діабет типу 2, біль та суглобові розлади, такі як остеоартроз 3–7 та депресія. 8 Не дивно, що люди, які страждають ожирінням, ризикують скоротити тривалість життя. 9–15

Вплив надмірної ваги на робочому місці також був сферою досліджень, в рамках ряду досліджень, що детально розповідають про зростаючу поширеність ожиріння серед галузей промисловості та професійних груп. Jackson et al. 16 повідомили, що з 2004 по 2011 рр. Поширеність ожиріння з урахуванням віку зросла у всіх галузях промисловості США, хоча оцінки різнились залежно від раси. Зокрема, афро-американські жінки частіше страждають ожирінням, ніж білі жінки у всіх галузевих категоріях, тоді як поширеність ожиріння була вищою серед афроамериканських (проти білих) чоловіків лише у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги, освітніх служб, державного управління, та категорії переробної промисловості. При дослідженні за професійною групою найвища стандартизованість за віком поширеності ожиріння була виявлена ​​серед дорослих американців, які працюють у професійній категорії оператора автотранспортних засобів (39,2%), а найнижча серед тих, хто працював у категорії лікаря з діагностики та лікування (15,4%) . 17

Загалом, попередні дослідження задокументували поширеність ожиріння за галузевими та професійними категоріями та вивчили зв'язок між ожирінням та втратою продуктивності праці та пов'язаними з цим витратами. 16,17 Однак ці дослідження, як правило, зосереджувались на одній або кількох професіях. 19,20 Таким чином, існує дефіцит емпіричних досліджень, що вивчають вплив ожиріння на різні професійні групи. Таке дослідження є критичним, оскільки надмірна вага може бути пов'язана з різним ступенем навантаження залежно від професії та посадових обов'язків.

МЕТОДИ

Зразок

Були включені всі респонденти Національного опитування здоров'я та благополуччя США (NHWS) 2014 та 2015 рр., Самовідданого опитування серед дорослих (віком від 18 років), які повідомили про свою діяльність та мали дані про вагу (n = 39259) через Інтернет. ). Якщо респондент закінчував NHWS протягом декількох років, у це дослідження були включені лише найсвіжіші дані. Респонденти з низькою вагою (ІМТ 2) були виключені з аналізів. Опитування було розділене на дві частини. Основним компонентом було базове опитування, яке включало демографічні показники, поведінку у стані здоров’я (наприклад, куріння), історію здоров’я (наприклад, зріст і вага, поточні та попередні захворювання) та питання продуктивності праці. Другий розділ складався із специфічних для конкретного стану (наприклад, цукрового діабету) та специфічних модулів (наприклад, симптомів).

Заходи

Статус ваги

ІМТ розраховували на основі відповідей на запитання "Який ваш зріст?" та "Яка ваша вага?" ІМТ кодували за наступними категоріями: Норма ваги (ІМТ 18,5 - 24,99 кг/м 2), Надмірна вага (ІМТ: 25,0 - 29,99 кг/м 2), Ожиріння класу I (ІМТ: 30,0 - 34,99 кг/м 2), Ожиріння класу II (ІМТ: 35,0-39,99 кг/м 2) та ожиріння класу III (ІМТ ≥40,0 кг/м 2). 1

Основні професійні групи

Респондентів NHWS попросили надати свою професію як частину поглибленого демографічного профілю, коли вони реєструвалися для участі в Інтернет-панелі. Професії респондентів спочатку класифікувались на основні професійні групи на основі Стандартної структури класифікації та кодування професій (SOC) 2010 року, яка була розроблена Міністерством праці США, Бюро статистики праці (BLS). 28 Ті професійні групи, які включали менше учасників, були об'єднані. Наприклад, роботи з монтажу, обслуговування та ремонту, професії з прибирання та обслуговування будівель та майданчиків, сільського господарства, риболовлі та лісового господарства, а також будівельні та видобувні роботи були об’єднані в одну професійну групу: Будівництво/Монтаж/Технічне обслуговування/Ремонт/Сільське господарство.

Демографічні показники та характеристики здоров’я

Учасники повідомляли про свої демографічні та медичні характеристики, які включали вік, стать, сімейний стан, расу, освіту, доходи домогосподарств, стан куріння, вживання алкоголю та поведінку у фізичних вправах. Ця інформація була використана для опису вибірки та була включена як коваріати в багатовимірний аналіз.

Обтяження супутньої патології

Індекс коморбідності Чарльсона (ІСН) використовувався для відображення загального стану здоров'я шляхом оцінки наявності різноманітних станів здоров'я (наприклад, ВІЛ/СНІД, метастатична пухлина, помірне/важке захворювання нирок, діабет, легка хвороба печінки, виразкова хвороба, сполучна захворювання тканин, хронічне захворювання легень, деменція тощо). Більш високий бал CCI вказує на те, що респондент має більше захворювань і, отже, не такий здоровий. 29

Загальна продуктивність роботи

Загальна продуктивність праці була отримана за допомогою опитувальника «Робоча продуктивність праці та погіршення активності загального стану здоров’я» (WPAI-GH), шість пунктів, перевірений інструмент. 30 Загальне погіршення роботи вимірювалося поєднанням прогулів (кількість звільнених за останній тиждень робочих годин за станом здоров’я, поділена на загальну кількість годин, які можна було б пропрацювати), та презентатизм (рівень самоповідомлення досвід роботи під час роботи протягом останніх семи днів).

Непрямі витрати

Непрямі витрати були розраховані для кожного працевлаштованого респондента на основі середніх щотижневих показників доходу, отриманих від BLS. 31 Для кожного респондента оцінювали погодинну ставку шляхом ділення середнього щотижневого доходу на тривалість типового робочого тижня. Далі кількість пропущених годин за останній тиждень через стан здоров’я (прогули) та кількість пропущених за останній тиждень через погіршення здоров’я під час роботи (презентирование) помножувались на погодинні тарифи, щоб отримати загальну втрату заробітна плата. Потім ці цифри множили на середню кількість робочих тижнів за рік, щоб отримати річні оцінки.

Статистичний аналіз

Описова статистика

Всі категоріальні змінні були повідомлені з використанням частот і відсотків. Про всі безперервні змінні повідомляли, використовуючи кількість, середні значення, медіани та стандартні відхилення.

Багатовимірний аналіз

Незалежною змінною була категорія ІМТ. ІМТ із нормальною вагою був еталонною категорією. Окремі узагальнені лінійні моделі (GLM) для кожної професійної групи використовувались для обчислення зв'язку між ІМТ та загальною продуктивністю праці та непрямими витратами, контролюючи вік, стать, расу, сімейний стан, освіту, дохід, фізичні вправи, куріння, вживання алкоголю та Оцінки ТПП. Щоб врахувати перекіс змінних результатів, було вказано від'ємний біноміальний розподіл та функцію журналу зв'язку. Скориговані середні значення (середні значення найменших квадратів, представлені середнім значенням коваріатів) для всіх результатів були розраховані за допомогою алгоритму максимальної вірогідності та представлені в оригінальній метриці.

РЕЗУЛЬТАТИ

Демографічні показники та характеристики здоров’я

Загалом, вибірка була середнього віку (середнє [M] = 41,89; SD = 13,13) та жінки (n = 11300, 52,7%), і більшість із них ідентифікували себе як білих (n = 16,833, 64,1%). Навантаження на супутню патологію, виміряне ІСН, було досить низьким (М = 0,30, SD = 0,84). Майже третина (n = 8453, 32,1%) респондентів у повній вибірці страждали ожирінням. Приблизно дві третини респондентів (n = 22 900, 67,0%) повідомили, що вживають алкоголь, і приблизно стільки ж відсотків повідомили, що займались спортом протягом останнього місяця (n = 22 494, 63,9%). Безліч (n = 12113, 31,3%) ніколи не палили (Таблиця (Таблиця1). 1). Захисні служби (n = 1176, 39,2%) мали найбільший відсоток респондентів із ожирінням, за ними йшли транспорт (n = 832, 35,6%) та охорона здоров'я (n = 4018, 30,2%); Найменше було у науки/техніки (n = 1949, 21,0%; Таблиця Таблиця1 1).

ТАБЛИЦЯ 1

Описова статистика для демографічних показників, характеристик здоров’я та ІМТ для загальної вибірки та по кожній групі занять

Окупаційна група
ЗміннаРазомФінансиОсвітаОхорона здоров'яКомп’ютерВиробництвоБудівництвоНаукаГостинністьМистецтвоЗахисні послугиТранспортуванняЮридична
Секс
Самець19015 (47,3%)3496 (61,9%)1884 (38,7%)1430 (35,6%)2902 (81,5%)1798 (77,2%)1944 (87,5%)1633 (83,8%)997 (61,4%)733 (54,5%)984 (83,7%)704 (84,6%)510 (69,1%)
Самка11300 (52,7%)2154 (38,1%)2986 (61,3%)2588 (64,4%)659 (18,5%)532 (22,8%)277 (12,5%)316 (16,2%)627 (38,6%)613 (45,5%)192 (16,3%)128 (15,4%)228 (30,9%)
Перегони
Білий16833 (64,1%)3177 (56,2%)3199 (65,7%)2275 (56,6%)1818 (51,1%)1172 (50,3%)1327 (59,7%)1013 (52,0%)687 (42,3%)794 (59,0%)556 (47,3%)415 (49,9%)400 (54,2%)
Меншість13482 (35,9%)2473 (43,8%)1671 (34,3%)1743 (43,4%)1743 (48,9%)1158 (49,7%)894 (40,3%)936 (48,0%)937 (57,7%)552 (41,0%)620 (52,7%)417 (50,1%)338 (45,8%)
Дохід
Рис.1]. 1]. Однак прямого порівняння між групами занять неможливо зробити, оскільки скориговані засоби знаходились у межах довірчих інтервалів.

ожиріння

Середній відсоток загального погіршення продуктивності праці за ІМТ та групою професій, скоригований на коваріати.

Непрямі витрати

Середні непрямі витрати за ІМТ та групою професій, скориговані на коваріати.

ОБГОВОРЕННЯ

Ожиріння накладає значне навантаження на здоров'я та економіку США. Сучасне дослідження припускає, що ожиріння негативно впливає на робоче місце, яке може відрізнятися залежно від виду занять. Ці висновки підсилюють необхідність роботодавців оцінювати тягар ожиріння на продуктивність праці та намагатися вирішити цю проблему. Майже третина вибірки повідомила, що вони страждають ожирінням, що трохи нижче, ніж нещодавно оцінювалось 37,7% для дорослих американців. 32 Крім того, у поточному дослідженні майже дві третини (64,5%) зайнятих дорослих учасників мали надлишкову вагу або ожиріння. Ці результати дали додаткові докази значного масштабу епідемії ожиріння серед працівників США.

Виник ряд відмінностей у демографічних характеристиках: чоловіки, як правило, рідше страждають ожирінням, ніж жінки, а учасники меншин менше шансів, ніж білі, повідомляють, що вони належать до вищих категорій ІМТ. Респонденти з нижчими доходами (менше 25 тис. Доларів на рік) та респонденти, які не здобули вищу освіту, частіше мали надлишкову вагу або ожиріння, ніж учасники із нормальною вагою. Як і слід було очікувати, навантаження на супутню патологію (тобто показники ІСН) зростало разом із підвищенням класу ІМТ, що узгоджувалося з попередніми дослідженнями, що показали сильний зв'язок між ожирінням та різноманітними супутніми захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет типу 2, та психіатричні умови. 11,14,15

Аналіз, проведений на основі професійних занять, показав, що ожиріння найчастіше зустрічається серед тих, хто працює у професіях, що займаються захисними послугами, що узгоджується з попередніми висновками, які повідомляли про різке зростання поширеності ожиріння в цій професії з часом. 17 Незважаючи на цей висновок, найбідніші результати, як правило, зосереджувались серед двох інших професійних груп: будівництва/будівництва/сільського господарства та гостинності, які повідомляли про найвищий тягар супутньої захворюваності (тобто бали ІСН), найвищий рівень загального погіршення продуктивності праці та найбільші непрямі витрати. Можна висловити гіпотезу, що, можливо, ті професії, які передбачають більш фізично складні роботи, найбільше страждають від ожиріння порівняно з більш сидячими професіями. Подальші дослідження можуть зосередитись на визначенні, які фактори стосуються більшого навантаження для однієї професійної групи порівняно з іншою.

Попередні дослідження повідомляли про значну залежність між ожирінням та непрямими витратами через втрату продуктивності праці. 26 Поточне дослідження також виявило, що для більшості основних професійних груп непрямі витрати, як правило, зростають одночасно з класом ІМТ. У багатьох випадках, як і за попередніми дослідженнями, 27 непрямих витрат для тих, хто страждав ожирінням III групи, був вищим, ніж витрати респондентів із нормальною вагою, часто на 50,0% і більше.

Загалом, нинішні висновки підкреслюють значний тягар ожиріння серед працюючих дорослих людей у ​​США. Крім того, ці висновки дають важливе пояснення щодо того, як цей тягар може змінюватися залежно від професії працівника. Ці результати можуть забезпечити краще розуміння економічних наслідків, пов’язаних з ожирінням, та інформувати про широкомасштабні заходи, спрямовані на освіту та здорову втрату ваги для працівників.

Обмеження

ВИСНОВОК

Загалом, висновки підкреслили значний економічний тягар ожиріння серед працівників США. Взагалі кажучи, підвищення класу ІМТ позитивно асоціювалося з порушенням продуктивності праці та непрямими витратами. Однак це дослідження виявило, що ці ефекти не були рівномірними, і виникали помітні відмінності, засновані на відповідному занятті учасників. Результати поточного дослідження важливі для отримання більш повного розуміння непрямого економічного впливу надмірної ваги та для керівництва ширшими втручаннями, спрямованими на професію, спрямованими на здоров'я працівників.

Подяка

Автори відзначають Мартін К. Макулайтіс, доктора філософії та Еррола Філліпса, доктора філософії, за допомогу в огляді літератури, редагуванні та корисних відгуках про аналізи від імені Kantar Health за фінансування від Novo Nordisk.

Виноски

Дослідження, про яке повідомляється в цьому рукописі, фінансується компанією Novo Nordisk.

IK - співробітник Kantar Health, який отримав фінансування від Novo Nordisk для проведення та звітування про це дослідження. На момент проведення дослідження JH був співробітником Novo Nordisk; RG - співробітник Novo Nordisk.

Автори Кудель, Хуанг та Гангулі не мають стосунків/умов/обставин, що представляють потенційний конфлікт інтересів.

Редакція JOEM та планувальники не мають фінансового інтересу, пов’язаного з цим дослідженням.