s-простір

Перегляньте

Психологічна ригідність при порушеннях харчування: жорсткий дієтичний контроль та когнітивна ригідність
섭식 장애 와 심리적 경직성 의 관계: 섭식 절제 경직성 과 인지 적 경직성

психологічна

Автори 정영인 Радник 권석만 Основний 사회 과학 대학 심리학과 Дата випуску 2018-08 Видавець 서울 대학교 대학원 Опис 학위 논문 (석사) - 서울 대학교 대학원: 사회 과학 대학 심리학과, 2018. 8. 권석만. Анотація Широкий діапазон психологічної ригідності спостерігався та вивчався стосовно порушень харчової поведінки. Однак дослідження нехтували використанням вимірювань, що стосуються дієти та їжі, при вивченні проблем жорсткості їжі та порушень ваги. Поточне дослідження має на меті дослідити два типи жорсткості - жорсткий дієтичний контроль та когнітивну ригідність - у відношенні до невпорядкованих симптомів харчування, використовуючи як самозвіти, так і експериментальні завдання, що стосуються особливо дієти та їжі.

У дослідженні 1 була переведена та затверджена шкала гнучкого та жорсткого контролю (Westenhoefer, Stunkard, & Pudel, 1999), яка відрізняє гнучкі дієтичні обмеження від жорстких дієтичних обмежень. Були досліджені факторна структура шкали, психометричні властивості та диференціальна залежність двох типів дієтичного контролю та психологічних, поведінкових та емоційних симптомів розладів харчування. Учасниками були 305 студенток університету, які сиділи на дієті. Результати показали, що корейська версія шкали гнучкого та жорсткого контролю була найкращим чином змодельована, щоб мати двофакторну структуру з 11 та 13 елементами, що завантажуються відповідно до гнучкого контролю та жорсткого контролю. Відповідно до попередніх досліджень, дві підскали продемонстрували одночасну і конструктивну достовірність, і було знайдено докази поділу двох конструкцій.

У світлі попередніх досліджень, які пов’язували когнітивну ригідність із розладами харчової поведінки, у дослідженні 2 було розроблено Завдання з перенесення набору продуктів харчування (FPST) для вимірювання труднощів у перенесенні наборів стосовно правил, пов’язаних з калоріями, та зображень продуктів харчування. Загалом було набрано 89 студенток університету, які були розподілені за трьома групами відповідно до їх дієтичного стану та рівня симптомів розладу харчової поведінки (32 дієти з низьким рівнем ризику
29 людей, які дотримуються дієти високого ризику
29 осіб, які не дотримуються дієти). Оцінювали FPST, Тест сортування карт Вісконсіна (WCST), анкети для самозвітності щодо обмеження дієти та клінічні змінні. Результати показали, що FPST є дійсним показником здібностей, що зміщують набори. Хоча ті, хто дотримується дієти та не діє, не відрізнялись у загальних показниках FPST, дієти показали більшу похибку персеверації в зміні калорій до кольору, ніж ті, хто не діє. Намір до дієти (дієтичний статус) був більше пов'язаний із специфічними для їжі порушеннями зміщення набору, тоді як фактичні обмеження у харчуванні (EDEQ) були пов'язані із загальними порушеннями, що змінюють набір, як вимірюється WCST. Результати свідчать про те, що FPST може бути унікальним та корисним інструментом для виявлення когнітивної ригідності, пов’язаної з їжею, і може дати уявлення про нейропсихологічні труднощі дотримання здорового харчування.