Технічне дослідження взаємозв’язку між вісцеральним жиром та розвитком міоми матки

Кеджуан Сонце

1 кафедра медсестер, перша лікарня Медичного університету Хебея, Шицзячжуан, Хебей 050031, Китай

язку

Ін Се

2 кафедра харчування, Перша лікарня Медичного університету Хебея, Шицзячжуан, Хебей 050031, Китай

На Чжао

3 Кафедра гінекології, Перша лікарня Медичного університету Хебея, Шицзячжуан, Хебей 050031, Китай

Дзеннін Лі

2 кафедра харчування, Перша лікарня Медичного університету Хебея, Шицзячжуан, Хебей 050031, Китай

Пов’язані дані

Набори даних, використані та/або проаналізовані під час поточного дослідження, доступні у відповідного автора на обґрунтований запит.

Анотація

Вступ

Міома матки, одна з найпоширеніших доброякісних пухлин в репродуктивних органах жінки, зустрічається переважно серед жінок у віці старше 30 років, і переважно страждають жінки дітородного віку. Однак деякі дослідження показали, що частота розвитку міоми матки також дуже висока у жінок у перименопаузі у віці 40–54 років через дисбаланс гормонів яєчників та пов’язаний з ними дисбаланс гормонів (1,2). Загальні ускладнення міоми матки включають анемію, остеопороз та безпліддя, що надає тривалий вплив на пацієнтів. Більше того, на ранній стадії міоми матки немає явних суб’єктивних симптомів, і вони часто виявляються випадково при фізичному огляді. Тим не менше, рівень медичного огляду міських і сільських жителів у Китаї низький, тому пацієнти не можуть виявити хворобу якомога раніше, а лікування затягується. Тому дуже важливим є вивчення факторів ризику розвитку міоми матки для раннього виявлення груп високого ризику.

Ожиріння - це хронічне метаболічне захворювання, спричинене взаємодією різних факторів. Результати Звіту про стан харчування та хронічних захворювань жителів Китаю (2015 р.) Показують, що рівень ожиріння серед жителів віком від 18 років був збільшений з 4,5% у 2002 році до 9,6% у 2012 році, а рівень ожиріння серед дорослих жінок у 2014 році становив 8,0% на основі даних у Китайському статистичному щорічнику охорони здоров’я та планування сім’ї за 2017 рік (3,4). Дослідження показало, що ожиріння призводить до змін функції ендокринної системи, впливає на рівень статевих гормонів у крові та змінює режими секреції та шляхи метаболізму гормонів та їх роль в органах-мішенях (5). Крім того, деякі сучасні дослідження довели, що ожиріння є одним із факторів ризику розвитку міоми матки. Однак дослідження ризику розвитку міоми матки у жінок з центральним ожирінням, особливо у тих, що мають відносно велику площу вісцерального жиру (VFA), є рідкісними.

Тому в цьому дослідженні було проведено дослідження «випадок-контроль» для пацієнтів з міомою матки, які потрапили до лікарні, та здорових пацієнтів, які отримували фізичне обстеження в той самий період, та досліджено взаємозв'язок показників, включаючи надмірну вагу та ожиріння, із частотою захворюваності на міому матки, забезпечуючи теоретичну базу для профілактики та контролю міоми матки.

Пацієнти та методи

Об'єкти дослідження та групування

До групи міоми матки входили пацієнти з міомою матки, госпіталізовані до відділення гінекології Першої лікарні Хебейського медичного університету (Шицзячжуан, Китай) з квітня 2016 року по квітень 2018 року. Багато госпіталізацій реєструвались як один випадок. Всього було зараховано 89 пацієнтів, яким точно визначено міому матки відповідно до історії хвороби, клінічних проявів, гінекологічного огляду, ультразвукового обстеження та післяопераційної патології.

Контрольна група включала загалом 81 здорову жінку без міоми матки, яка проходила фізичний огляд у центрі фізичного огляду за той самий період.

Це дослідження було схвалено Комітетом з етики Першої лікарні Медичного університету Хебея. Пацієнти, які брали участь у цьому дослідженні, мали повні клінічні дані. Підписані інформовані згоди були отримані від пацієнтів або опікунів.

Критерії включення

i) Пацієнти у віці 18–65 років; ii) пацієнти без розладів спілкування, підписали інформовану згоду та добровільно взяли участь у дослідженні; і iii) пацієнти, які пройшли аналітичне дослідження складу тіла.

Критерії виключення

i) Пацієнти віком до 18 років або старше 65 років; ii) пацієнти з порушеннями спілкування або не бажають брати участь у цьому дослідженні; iii) ті, у кого є кардіостимулятори або інші імплантовані електронні медичні вироби; iv) пацієнти з важкою дисфункцією печінки та нирок, злоякісними пухлинами, інфекційними захворюваннями або хронічними виснажливими захворюваннями; і v) пацієнти, яким проводиться гістеректомія або гістероміомектомія (без рецидивів).

Методи дослідження

Огляд основної інформації

Підготовлені фахівці використовували уніфіковані анкети для дослідження базової інформації, включаючи ім’я, вік, рівень освіти та детальну історію хвороби.

Вимірювання зросту і ваги тіла

Зріст і вагу пацієнтів, які носили легкий одяг, вимірювали рано вранці, стоячи босоніж на автоматичному приладі для вимірювання зросту і ваги (InBody BSMS370) після спорожнення шлунка та сечового міхура та дефекації.

Визначення складу тіла

Склад тіла пацієнтів вимірювали за допомогою аналізатора складу тіла (InBody S10). Принцип методу багаточастотного багаточастотного аналізу біоелектричного імпедансу (DSM-BIA) був використаний для проведення 30 вимірювань електричного імпедансу на 5 сегментах (права верхня і ліва нижні кінцівки, тулуб, а також права і ліва нижні кінцівки) через 6 різних частот (1, 5, 50, 250, 500 та 1000 КГц). Перед вимірюванням пацієнтів просили зняти аксесуари, а місця прикріплення електродів протирали спиртом, після чого проводили вимірювання відповідно до інструкції з експлуатації. Після вимірювання були отримані наступні дані: VFA, маса без жиру, вміст жиру в організмі, відсоток жиру в тілі, індекс маси тіла (ІМТ), окружність верхньої частини руки, окружність м’язів верхньої частини руки і окружність талії.

Критерії оцінки

i) Групування за VFA: Центральна група ожиріння (≥100 см 2) та нецентральна група ожиріння (2); ii) Групування за ІМТ: Відповідно до Критеріїв ваги для дорослих (WS/T428-2013) (6) (стандарт для галузі охорони здоров’я в Китайській Народній Республіці), дорослі (> 18 років) поділяються на групу з низькою вагою (ІМТ 2), група з нормальною вагою (≥18,5 ІМТ 2), група із зайвою вагою (≥24,0 ІМТ 2) та група ожиріння (ІМТ ≥28,0 кг/м 2); iii) групування за колом талії: відповідно до Критеріїв ваги для дорослих (WS/T428-2013) (6) (стандарт для галузі охорони здоров’я в Китайській Народній Республіці), центральне перед ожирінням: ≥80 см окружності талії у жінок 2 тест був використаний для розрахунку значення коефіцієнта шансів (OR) та аналізу даних переліку. Логістична регресія була використана для подальшого аналізу асоціацій надмірної ваги та ожиріння із рівнем захворюваності на міому матки. Для кореляційного аналізу застосовували кореляцію Спірмена. Для всіх статистичних аналізів проводили двосторонній тест, α = 0,05 використовували як рівень тесту, а P≤0,05 вважали, що вказує на статистично значущу різницю.

Результати

Порівняння загальних даних

Загалом до цього дослідження було залучено 89 пацієнтів з міомою матки, середній вік яких становив 44,22 ± 7,19 року, з яких% не мали фізичних вправ, а 64,0% любили їсти солодощі. Загалом у якості контрольної групи було обрано 81 пацієнта із середнім віком 44,00 (32,00, 50,50) років. Статистично значущих відмінностей у віці та зрості між цими двома групами не було, а дані були порівнянними.

Згідно з таблицею I, різниця у вазі між двома групами була статистично значущою, але статистично значущих відмінностей у нежирній масі, м’язовій масі та скелетних м’язах не виявлено, що вказує на те, що різниця у вазі між цими двома групами в основному викликані рівнем жиру. Подальші дослідження показали, що у групи міоми матки був значно підвищений рівень м’язів верхніх кінцівок і м’язів тулуба, а також помітно знижений рівень м’язів нижньої кінцівки в порівнянні з контрольною групою, що свідчить про те, що більшість пацієнтів з міомою матки знизили рівень м’язів нижньої кінцівки. Окружність талії та VFA у групі міоми матки були вищими, ніж у групі контролю, а відмінності були статистично значущими, вказуючи на те, що більшість пацієнтів з міомою матки страждають на центральне ожиріння.

Таблиця I.

Показник Група міоми матки (n = 89) Контрольна група (n = 81) Статистика P-значення
Вік (роки) 44,22 ± 7,19 44,00 (32,00, 50,50)Z = -1,4660,143
Висота (см)157,48 ± 6,03158,89 ± 5,24t = -1,6180,108
Маса без жиру (кг) 40,70 (38,60, 45,80) 41,40 (38,00, 44,10)Z = -0,3780,706
Вага (кг) 61,60 (56,50, 68,50) 58,65 ± 7,72Z = -3.2000,001
ІМТ (кг/м 2) 25.30 (22.95, 27.80) 23,25 ± 3,01Z = -4,283 2) 105,10 (73,35, 129,45) 74,10 (55,95, 99,90)Z = -4,590 Таблиці II та III показали, що ІМТ, VFA та окружність талії у пацієнтів з міомою матки поступово підвищувались із збільшенням віку, показуючи статистично значущі відмінності.

Таблиця II.

Порівняння показників надмірної ваги та ожиріння у пацієнтів з міомою матки серед груп за віком за одностороннім тестом ANOVA або Крускала-Уолліса H.

Показник≤40 років41-50 років≥51 рікСтатистичне P-значення
ІМТ (кг/м 2) 23,95 (21,83, 26,83) а 25,68 ± 3,2327,03 ± 3,11Н = 6,4310,040
Відсоток жиру в організмі (%)32,53 ± 6,7733,82 ± 5,3436,15 ± 5,38F = 2,0050,141
VFA (см 2) 75,85 (63,65, 125,33) a 102,75 (79,83, 122.50) б 123,60 ± 35,15H = 6,2350,044
Обхват талії (см)81,25 (77,98, 91,93) а 86,67 ± 9,0991,32 ± 8,39H = 6,3070,043
Співвідношення талії та зросту0,52 (0,49, 0,59)0,55 ± 0,05 0,58 ± 0,05Н = 4,9820,083
Співвідношення талії та стегон0,90 (0,86, 0,93)0,91 ± 0,05 0,92 ± 0,06H = 1,8050,406

ІМТ, індекс маси тіла; VFA, область вісцерального жиру.