Препарат біосилікату з широко доступної африканської біомаси Teff (Eragrostis tef) солом’яний попіл золь-гелевим методом та його характеристика

Анотація

У цьому дослідженні повідомляється про приготування біокремнезему з соломи золи теф за методом золь-гель. Попелу соломи з соломи, приготовлену при різних температурах золювання (500, 700 та 900 ° C), перед підкисленням обробляли 2,5 N розчином NaOH з метою вилучення біосилікату у вигляді розчину силікату натрію (SSS). Вивчено вплив температур золення на вихід біосилікату та фізіохімічні властивості. Фізико-хімічні властивості витягнутої біосилікату визначали, проводячи аналіз XRD, FE-SEM, EDX та FTIR. Вміст вуглецю та інших домішок у видобутій біосиліциді зменшувались із підвищенням температури золу. Вихід біосилікату зростав із температурою золювання приблизно 500 ° C (49,5%) 99% для біосилікату, приготовленого із золи соломи з тефлової соломи, приготовленої при 900 ° C.

Це попередній перегляд вмісту передплати, увійдіть, щоб перевірити доступ.

Параметри доступу

Придбайте одну статтю

Миттєвий доступ до повної статті PDF.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

Підпишіться на журнал

Негайний онлайн-доступ до всіх випусків з 2019 року. Підписка буде автоматично поновлюватися щороку.

Розрахунок податку буде завершено під час оформлення замовлення.

біосилікату

Список літератури

Adam F, Chew TS, Andas J (2011) Простий синтез сферичної нанокремнезему із сільськогосподарської біомаси без золь-гелю. J Sol-Gel Sci Technol 59: 580–583

Bultosa G (2007) Фізико-хімічні характеристики зерна та борошна у 13 теф [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] сортів зерна. J Appl Sci Res 3: 2042–2050

Kassie BT, Hengsdijk H, Rötter R, Kahiluoto H, Asseng S, Van Ittersum M (2013). Environment Manag 52: 1115–1131

Chaka A, Kenea T, Gebresenbet G (2016) Аналіз ланцюга поставок та практики логістики харчових продуктів warqe в Ефіопії. Int J Food System Dynam 7: 213–228

Chufo A, Yuan H, Zou D, Pang Y, Li X (2015) Виробництво біометану та фізико-хімічна характеристика соломи анаеробно перетравленого тефу (Eragrostis tef), попередньо обробленої гідроксидом натрію. Bioresour Technol 181: 214–219

Sanchis E, Ferrer M, Calvet S, Coscollà C, Yusà V, Cambra-López M (2014) Профілі викидів газоподібних та твердих частинок під час контрольованого спалювання рисової соломи. Atmos Environment 98: 25–31

Wassie AB, Srivastava VC (2016) Характеристика та використання соломи Teff для видалення хрому зі стічних вод: кінетика, ізотерма та термодинамічне моделювання. J Environment Chem Eng 4: 1117–1125

Wassie AB, Srivastava VC (2016) Хімічна обробка соломи тефф гідроксидом натрію, фосфорною кислотою та хлоридом цинку: адсорбційне видалення хрому. Int J Environment Sci Technol 13 (10): 2415–2426

Abou Rida M, Harb F (2014) Синтез та характеристика аморфних наночастинок кремнезему з водних силікатів, що містять катіонні поверхнево-активні речовини. J Met Mater Miner 24: 37–42

Kalapathy U, Proctor A, Shultz J (2000) Простий спосіб отримання чистого кремнезему з зольної рисової лушпиння. Bioresour Technol 73: 257–262

Kalapathy U, Proctor A, Shultz J (2002) Удосконалений спосіб отримання діоксиду кремнію з зольної рисової оболонки. Bioresour Technol 85: 285–289

Athinarayanan J, Periasamy VS, Alhazmi M, Alatiah KA, Alshatwi AA (2014) Синтез біогенних наночастинок кремнезему з лушпиння рису для біомедичних застосувань. Ceram Int 41: 275–281

Nazriati N, Setyawan H, Affandi S, Yuwana M, Winardi S (2014) Використання золоподібної золи як джерела діоксиду кремнію при приготуванні аерогелів кремнезему шляхом сушіння під тиском навколишнього середовища. J Некристалічні тверді речовини 400: 6–11

Wassie AB, Srivastava VC (2017) Синтез та характеристика нанокремнезему з тефлової соломи. J Nanopart Res 46: 64–72

Багеру А.Б., Шрівастава В.Ц. (2017) Підготовка та характеристика біосилікату з теффа (Eragrostis tef) солома термічним методом. Mater Lett 206: 13–17

Hariharan V, Sivakumar G (2013) Дослідження синтезованої нанокремнезему, отриманої з попелу багаса. Int J ChemTech Res 5: 1263–1266

Sivakumar G, Amutha K (2012) Дослідження кремнезему, отриманого з золи коров’ячого гною. Adv Mater Res 584: 470–473

Kow K-W, Yusoff R, Aziz ARA, Abdullah EC (2016) Визначення кінетичних параметрів для термічного розкладу бамбукового листа для вилучення біокремнезему. Джерела енергії A: Відновлення корисного середовища Eff 38: 3249–3254

Nandiyanto ABD, Rahman T, Fadhlulloh MA, Abdullah AG, Hamidah I, Mulyanti B (2016) Синтез частинок кремнезему з відходів рисової соломи за допомогою простого методу екстракції. IOP Conf Ser Mater Sci Eng 128: 12040

Rahman IA, Vejayakumaran P, Sipaut CS, Ismail J, Abu Bakar M, Adnan R, Chee CK (2006) Вплив аніонних електролітів на утворення наночастинок кремнезему за допомогою золь-гелевого процесу. Ceram Int 32: 691–699

Chakraverty A, Kaleemullah S (1991) Перетворення рисової лушпиння в аморфний кремнезем та горючий газ. Energy Convers Manag 32: 565–570

Li X, Cao Z, Zhang Z, Dang H (2006) Модифікація поверхні in situ нано-SiO2 та його структура та трибологічні властивості. Appl Surf Sci 252: 7856–7861

Aksu Z (2005) Застосування біосорбції для видалення органічних забруднювачів: огляд. Process Biochem 40: 997–1026

Alvarez E, Blanco J, Avila P, Knapp C (1999) Активація монолітних каталізаторів на основі діатомової землі для окислення діоксиду сірки. Catal Today 53: 557–563

Ribeiro PC, Kiminami RHGA, Costa ACFM (2014) Наносиліка, синтезована методом Печіні для потенційного застосування в якості каталітичного носія. Ceram Int 40 (2035–2039

Awizar DA, Othman NK, Jalar A, Daud AR, Rahman IA, Al-Hardan NH (2013) Наносилікатна екстракція з попелу рисової лушпиння як інгібітор зеленої корозії. Int J Electrochem Sci 8: 1759–1769

Barker AV, Pilbeam DJ (2006) Довідник з живлення рослин, Taylor & Francis - CRC Press, ISBN 9780824759049

Oudenhoven SRG, van der Ham AGJ, van den Berg H, Westerhof RJM, Kersten SRA (2016) Використання вилуговування піролітичної кислоти як етап попередньої обробки на установці швидкого піролізу біомаси: проектування процесу та економічна оцінка. Біомаса Біоенергія 95: 388–404

Кім К.Д., Кім Х.Т. (2002) Формування наночастинок кремнезему гідролізом ТЕОС із використанням змішаного напівзамінного/періодичного методу. J Sol-Gel Sci Technol 25: 183–189

Sobrosa FZ, Stochero NP, Marangon E, Tier MD (2017) Розробка вогнетривкої кераміки із залишкового діоксиду кремнію, отриманого з зольної рисової лушпиння. Ceram Int 43: 7142–7146

Cui Y, Bu X, Zou H, Xu X, Zhou D, Liu H, Zhang X, Liu Y, Sun H, Jiang J, Zhang H (2017) Подвійний шлях випаровування розчинника для збереження флуоресценції наночастинок вуглецю в силікагелі та отримання білі світлодіоди. Mater Chem Front 1: 387–393

Eynde EV, Lenaerts B, Tytgat T, Verbruggen SW, Hauchecorne B, Blustc R, Lenaerts S (2014) Вплив попередньої обробки та температури на властивості Pinnularia біосилікатні фрустули. RSC Adv 4: 56200–56206

Li D, Chen D, Zhu X (2011) Скорочення часу, необхідного для синтезу кремнезему з високою питомою поверхнею з піролізованої рисової лушпиння шляхом осадження при низькому рН. Bioresour Technol 102: 7001–7003

Sola-Rabada A, Sahare P, Hickman GJ, Vasquez M, Canham LT, Perry CC, Agarwal V (2018) Біогенний пористий кремній і кремній, отриманий з мексиканського гігантського хвоща (Equisetum myriochaetum) та їх застосування в якості опор для іммобілізації ферментів. Колоїдні поверхні B: Bioint 166: 195–202

Qi Y, Wang J, Wang X, Cheng JJ, Wen Z (2017) Селективна адсорбція Pb (II) з водного розчину з використанням пористої біосилікату, витягнутої з біомаси морської діатомової кислоти: властивості та механізм. Appl Surf Sci 396: 965–977

Kamath SR, Proctor A (1998) Силікагель з підготовки та характеристики золи з рисової лушпиння. Зернові Хім 75: 484–487

Lee JH, Kwon JH, Lee JW, Lee HS, Chang JH, Sang BI (2017) Приготування високочистого кремнезему вийшло з рисової лушпиння шляхом хімічного видалення металевих домішок. J Ind Eng Chem 50: 79–85

Alves RH, da Silva Reis TV, Rovani S, Fungaro DA (2017) Зелений синтез та характеристика біосиліциду, виробленого із золи цукрового очерету. J Chemother 2017 (6129035): 1–9

Bageru AB, Srivastava VC (2018) Ефективні біокомпозити на основі тефлу-соломи з хітозаном та альгінатом для видалення піридину. Int J Environment Sci Technol https://doi.org/10.1007/s13762-018-1957-7

Інформація про автора

Приналежності

Департамент хімічної інженерії, Індійський технологічний інститут Роркі, Роркі, Уттаракханд, 247667, Індія

Аяна Бекана Багеру та Вімал Чандра Шрівастава

Ви також можете шукати цього автора в PubMed Google Scholar

Ви також можете шукати цього автора в PubMed Google Scholar