Погляд на розвиток ожиріння: функціональні зміни мезенхімальних стовбурових клітин, що походять від жиру

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

поглиблення

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Адреса для листування: д-р Дж. Юань, кафедра гінекології та акушерства, Університет Дж. В. Гете, Теодор-Штерн-Кай 7, D ‐ 60590 Франкфурт, Німеччина.

Кафедра гінекології та акушерства Університету Й. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Кафедра гінекології та акушерства Університету Дж. В. Гете, Франкфурт, Німеччина

Адреса для листування: д-р Дж. Юань, кафедра гінекології та акушерства, Університет Дж. В. Гете, Теодор-Штерн-Кай 7, D ‐ 60590 Франкфурт, Німеччина.

Резюме

Ожиріння пов'язане з різними розладами, включаючи серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та рак. Ожиріння змінює склад і структуру жирової тканини, пов’язане з прозапальним середовищем, ендокринною/метаболічною дисфункцією, інсулінорезистентністю та окислювальним стресом. Мезенхімальні стовбурові клітини, отримані з жирової тканини (ASC), виконують безліч функцій, таких як оновлення клітин, спонтанне відновлення та гомеостаз в жировій тканині. У цій оглядовій статті ми узагальнили останні дані, підкреслюючи, що АСК при ожирінні мають дефекти в різних функціональних особливостях та властивостях, включаючи диференціацію, ангіогенез, рухливість, мультипотентний стан, метаболізм та імуномодуляцію. Запальне середовище, гіпоксія та патологічні метаболіти в ожиріній тканині мають вирішальне значення для порушення функцій АСК. Потрібна подальша робота для вивчення точних молекулярних механізмів, що лежать в основі його змін та порушень. Виходячи з цих даних, ми припускаємо, що дерегульовані АСК, можливо також інші мезенхімальні стовбурові клітини, важливі для сприяння розвитку ожиріння. Відновлення АСК/мезенхімальних стовбурових клітин може бути додатковою стратегією боротьби з ожирінням та пов'язаними з ним захворюваннями.