Ожиріння серед жінок-підлітків у Відні, Австрія - вплив статусу ваги в дитинстві та етнічної приналежності

Виправлення для цієї статті

Повідомлення про надлишкову публікацію

  • Том 120 Випуск 1 BJOG: Міжнародний журнал акушерства та гінекології
  • сторінки: 126-126
  • Вперше опубліковано в Інтернеті: 12 грудня 2012 року

Інститут антропології Віденського університету, Відень, Австрія

Професор д-р С. Кірхенгаст, Інститут антропології, Віденський університет, Althanstrasse 14, A ‐ 1090 Відень, Австрія. Надіслати електронною поштою на адресу [email protected] Шукати інші статті цього автора

Університетська клініка педіатрії, Медичний університет Відень, Відень, Австрія

Інститут антропології Віденського університету, Відень, Австрія

Професор д-р С. Кірхенгаст, Інститут антропології, Віденський університет, Althanstrasse 14, A ‐ 1090 Відень, Австрія. Надіслати електронною поштою на адресу [email protected] Шукати інші статті цього автора

Університетська клініка педіатрії, Медичний університет Відень, Відень, Австрія

Анотація

Об’єктивна Метою дослідження було проаналізувати поширеність надмірної ваги та ожиріння серед дівчат-мігрантів у Відні, Австрія, починаючи з віку 6 років і до 15 років.

Дизайн У лонгітюдному дослідженні було задокументовано поширеність надмірної ваги та ожиріння серед дівчат-мігрантів з Туреччини та колишньої Югославії та порівняно з такою серед австрійських дівчат у Відні.

Налаштування Медичне розслідування керівництва медичної школи у віденських школах.

Зразок У дослідження було включено сімсот дев'яносто дівчат із низьким соціально-економічним статусом.

Методи Антропометричні дані збирали у віці 6, 10 та 15 років. Масу тіла оцінювали за допомогою індексу маси тіла (ІМТ), а для визначення вагового стану використовували криві процентилю.

Основна міра результатів Стат, маса тіла, ІМТ, стан ваги.

Результати Поширеність надмірної ваги та ожиріння була значно вищою серед дівчат-мігрантів у всіх вікових групах. Найвищий відсоток надмірної ваги був виявлений серед 10-річних дівчат з Югославії (майже 35%), а найнижчий відсоток надмірної ваги спостерігався у 6-річних австрійських дівчат (20%). Надмірна вага або ожиріння у віці 6 років значно підвищує ризик зайвої ваги у 10 та 15 років (P

Вступ

Матеріали і методи

Набір даних

Етнічна приналежність та статус мігрантів

Соціально-економічний статус пробандів

Класифікація стану ваги

Статистичний аналіз

Статистичний аналіз проводили за допомогою SPSS (версія програми 11.0; SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, США). Оскільки тест Колмогорова – Смірнова вказував, що можна припустити нормальний розподіл даних, для статистичного аналізу застосовували параметричні тести. Після обчислення описової статистики (середнє значення, SD, діапазон) групові відмінності тестували щодо їх статистичної значущості за допомогою одностороннього аналізу дисперсій (аналіз Дункана) та тесту хі-квадрат (перехресні таблиці). Крім того, були розраховані коефіцієнти шансів та 95% довірчі інтервали. Крім того, були проведені бінарні логістичні регресійні аналізи.

Результати

Антропометрія

Як показано в таблиці 1, для кожного вікового класу спостерігалися значні етнічні відмінності у зрості, вазі тіла та ІМТ. Особливо дівчата з колишньої Югославії були вищими та важчими в усіх вікових групах, ніж їхні колеги з Австрії та Туреччини. Щодо ІМТ, югославські дівчата перевершили австрійських та турецьких у віці 6 та 10 років; у віці 15 років турецькі дівчата демонстрували найвищий ІМТ.

Стан ваги

Щодо статусу ваги, помітні етнічні відмінності були помітні: дівчата-іммігранти в кожній віковій групі демонстрували вищий відсоток надмірної ваги та/або ожиріння в порівнянні з австрійськими колегами (Таблиця 2). У віці 6 і 15 років відмінності мали статистичну значущість (хі-квадрат = 12,67, P Таблиця 2. Статус ваги (процентиль ІМТ) відповідно до віку, статі та етнічної приналежності

АвстріяТуреччинаКолишня Югославія
6 років
Низька вага (%) 10.1 3.1 5.1
Звичайна вага (%) 69,8 72,0 68,0
Надмірна вага (%) 9.3 12.5 10.9
Ожиріння (%) 10.8 12.4 16,0
10 років
Низька вага (%) 8.1 5.5 5.5
Звичайна вага (%) 66,0 64,6 59,9
Надмірна вага (%) 15.4 16.5 15.4
Ожиріння (%) 10.4 13.4 19.2
15 років
Низька вага (%) 6.8 3.1 5.0
Звичайна вага (%) 69.3 70.2 66,9
Надмірна вага (%) 15.3 14.2 14.6
Ожиріння (%) 8.6 12.5 13.5

Соціально-економічні параметри та ваговий статус

Як і слід було очікувати, рівень освіти батьків та статус зайнятості батьків не мали суттєвого впливу на ваговий статус дівчат у цій вибірці, оскільки соціально-економічне становище всієї вибірки було однорідним. Це стосувалось і розміру домогосподарства.

Поздовжні спостереження

Як показано на рисунках 1–3, стан ваги у віці 6 років суттєво впливав на стан ваги у віці 10 та 15 років (P

серед

Зміни стану ваги в австрійській пробі.

Зміни вагового статусу в турецькій вибірці.

Зміни вагового стану у зразку Югославії.

Вік (роки)Австрійські дівчатаТурецькі дівчатаЮгославські дівчатаАБО (95% ДІ)АБО (95% ДІ)АБО (95% ДІ)
10 3,42 (1,69–6,91) 4,78 (2,72–8,36) 6,04 (2,86–12,77)
15 2,49 (1,73–3,59) 2,87 (1,52–5,43) 3,93 (2,26–6,83)
КоефіцієнтЗначимість (P значення)95% ДІ
Ваговий статус у віці 10 років
Ваговий статус у віці 6 років 3.34 0,001 16,38–48,64
Етнічна приналежність 0,29 0,05 1,01–1,75
Ваговий статус у віці 15 років
Ваговий статус у віці 6 років 1,58 0,001 1,66–8,81
Ваговий статус у віці 10 років 2.29 0,01 5,62–17,24
Етнічна приналежність 0,28 0,05 0,93–1,69

Обговорення

Подяки

Автори вдячні віденському шкільному медичному керівництву (д-р Луцій та її команда) за їхню добру співпрацю та допомогу.