Концентрація селену та цинку в сироватці крові при захворюванні на ожиріння: Порівняння контрольних груп та пацієнтів з обхідним шунтуванням

Оригінальна стаття

  • Список літератури
  • Цитати
  • Метрики
  • Передруки та дозволи
  • Отримати доступ /doi/pdf/10.3109/00365528809090200?needAccess=true

Концентрації селену та цинку в сироватці крові (обидва в мікромолях на літр) визначали у 18 пацієнтів через 5–12 років після шунтування еюноїлею та у 13 контрольних групах із нелікованим патологічним ожирінням. Концентрації селену були значно нижчими у прооперованих пацієнтів, ніж серед контрольних, тоді як не було суттєвої різниці щодо цинку. Дев'яносто п'ять відсотків меж довіри для середньої різниці між концентраціями до та після операції становили 0,03-0,41 щодо селену та від 0,3 до 2,7 щодо цинку. Хоча про клінічні наслідки хронічного дефіциту селену відомо мало, заміщення може виявитися корисним.

селену