Картографування взаємодії білків інтерпретація моделі алкогольної жирової хвороби печінки щурів після дієтичного годування жиром

Хамед Абдоллахі

1 Дослідницький центр протеоміки, Факультет парамедичних наук, Університет медичних наук Шахіда Бехешті, Тегеран, Іран

Мона Заманіан Азоді

2 Науково-дослідний центр гастроентерології та хвороб печінки, Науково-дослідний інститут гастроентерології та хвороб печінки, Університет медичних наук Шахіда Бехешті, Тегеран, Іран

Бехзад Хатамі

3 Дослідницький центр базової та молекулярної епідеміології шлунково-кишкових розладів, Науково-дослідний інститут гастроентерології та хвороб печінки, Університет медичних наук Шахіда Бехешті, Тегеран, Іран

Анотація

Це дослідження досліджує вплив жирової дієти на профіль експресії генів у печінці щурів за допомогою аналізу картографічної взаємодії між білками та білками.

Передумови:

Безалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є поширеним станом печінки у світі. Це прогресуюче метаболічне захворювання є репрезентативним для накопичення жиру в печінці пацієнтів, що може призвести до передових стадій, а саме до цирозу та, зрештою, раку.

Методи:

Диференціально експресовані гени печінки щурів NAFLD після 2, 4 та 6 тижнів дієтичного годування жиром аналізували за допомогою GEO2R та білково-білкової мережі взаємодії за допомогою Cytoscape v3.6.0. та відповідні плагіни. Важливі гени були призначені на основі аналізу ступеня та центральності та збагачені за допомогою плагіна ClueGO + CluePedia.

Результати:

Гени GAPDH, PRDM10, TP53, AKT1, INS, ALB, SRC, MAPK1, ACLY, ACACA, DECR1, ACACB, MBOAT4, TNF, EHHADH та JUN були введені як ключові гени, пов'язані з жировою дієтою, що годується щурами NAFLD. Біосинтез жирних кислот та ще чотири терміни були введені як основні, пов’язані з основними генами.

Висновок:

Введені критичні гени та відповідні терміни можуть описувати молекулярний стан НАЖХП та його прогресування до інших важких метаболічних захворювань. Більше того, ці потенційні біомаркери можуть контролюватися для діагностики та підходів до лікування після валідаційних досліджень.

Вступ

Методи

У цьому дослідженні проводиться аналіз мережі білково-білкової взаємодії істотно змінених генів у експресії. Дані отримані з онібусу Gene Expression Omnibus (GEO) (19), в якому досліджується серія Platform (> GPL1355)> GSE73500, що використовує мікрочип Rat Genome 230 2.0 (Rattus norvegicus), останнє оновлення 31 липня 2017 року. Ці дані опубліковані як стаття "Кореляційний аналіз між профілем експресії генів тканин печінки щурів та неалкогольною жирною печінкою, спричиненою емульсією з високим вмістом жиру", проведеною C Xu та співавт. у 2011 р. (20). Набір даних складається із зразків тканини печінки 12 щурів віком 12 тижнів з 4 етапів, а саме різних часових курсів, включаючи нормальну тканину печінки (0 год) та після годування жирною їжею у 3 етапи, розраховані на 2 тижні, 4 тижні та 6 тижнів. Як зрозуміло, кожен етап складається з 3 зразків із ідентифікаторами приєднання.

Результати

Для логічного порівняння визначених груп значення виразів досліджували за допомогою прямокутного аналізу. Висновки (див. Малюнок 1) показують, що значення орієнтовані на медіану, і, отже, групи порівнянні з точки зору вираження, і можливі подальші дослідження. Оскільки організовані гени в інтегрованій мережі можуть надати корисну інформацію про ролі генів, що беруть участь у захворюванні, були побудовані та проаналізовані відповідні мережі ІЦП для трьох груп.

моделі

Порівняння кількості експресії визначених груп: представлені три контрольних групи (синій колір) та через 2 тижні годування (рожевий колір), через 4 тижні годування (оранжевий колір) та через 6 тижнів годування (зелений колір). Аналіз прямокутника був отриманий за допомогою статистичного програмного забезпечення R. Вісь x та вісь y вказують на діапазон значень експресії та біологічних реплікацій для груп відповідно. Порівняння показує, що значення орієнтовані на медіану, а отже, групи порівнянні з точки зору вираження, і можливі подальші дослідження

Безмасштабні мережі (дані не наведені) використовувались як відповідні інструменти для скринінгу генів. Ключові гени, засновані на значеннях ступеня та величинах центральних зв’язків, визначених для кожної мережі та результатів, представлені в таблицях 1–3. 3. Введені вузли в цих таблицях виділено як гени, що створюють вузькі місця. Для кращого порівняння між досліджуваними групами вміст таблиць 1 - -3 3 був зведений у таблиці 4. У цій таблиці центральні гени можна порівняти на основі курсів часу годування. Визначено загальну комбінацію ключових генів, пов’язаних з трьома досліджуваними групами, включаючи гени GAPDH, PRDM10, TP53, AKT1, INS, ALB, SRC, MAPK1, ACLY, ACACA, DECR1, ACACB, MBOAT4, TNF, EHHADH та JUN. Ця комбінація була отримана із змісту таблиці 4 шляхом відбору генів з одноразовим повторенням. Оскільки ролі центральних генів у хворобі є вирішальними факторами для чіткої інтерпретації знахідок, збагачення онтології генів для 16 згаданих ключових генів було здійснено за допомогою програмного забезпечення ClueGO, і висновки були представлені на малюнках 2, 3. 3 .

Таблиця 1

Представлені центральні вузли (гени для вузьких місць), пов'язані з мережею ІПП двотижневої моделі годування щурів моделлю НАЖХП з високим вмістом жиру в порівнянні з контрольною групою

RowDisplay nameDescriptionDegreeBC
1GAPDHГліцеральдегід-3-фосфатдегідрогеназа1250,03
2PRDM10PR-домен, що містить 101210,03
3TP53білок пухлини p531140,06
4AKT1v-akt мишача тимома вірусний онкогенний гомолог 11130,02
5INSІнсулін1060,03
6ALBАльбумін1050,02
7SRCv-src саркома (Schmidt-Ruppin A-2) вірусний онкогенний гомолог (пташиний)1040,03
8КАРТА1Мітоген-активована протеїнкіназа 11020,02

Таблиця 3

Представлені найважливіші вузли (гени для вузьких місць), пов'язані з мережею ІПП шести тижневої моделі годування щурів моделлю НАЖХП з високим вмістом жиру в порівнянні з контрольною групою

Відображуване ім’я Опис Ступінь до
PRDM10PR-домен, що містить 101040,04
GAPDHГліцеральдегід-3-фосфатдегідрогеназа1010,03
ALBАльбумін990,03
INSІнсулін980,03
TP53Білок пухлини p53950,05
DECR12,4-дієноїл КоА-редуктаза 1, мітохондріальна920,04
MBOAT4Зв’язаний з мембраною домен O-ацилтрансферази, що містить 4910,02
TNFФактор некрозу пухлини880,03
ЧЕРВЕНЬЧервоний прото-онкоген870,02

Таблиця 4

Представлені центральні вузли (гени вузьких місць), що відносяться до мережі ІПП моделі годівлі щурів з НАЖХП з високим вмістом жиру в порівнянні з контрольною групою. 2 Вт, 4 Вт та 6 Вт відповідають дво-, чотири- та шеститижневим курсам годування відповідно

2 Вт4 Вт6 Вт
GAPDHPRDM10PRDM10
PRDM10АКЛІGAPDH
TP53INSALB
AKT1ACACAINS
INSDECR1TP53
ALBGAPDHDECR1
SRCACACBMBOAT4
КАРТА1ALBTNF
-ЕХАДЧЕРВЕНЬ

Збагачення генної онтології відносить 16 ключових генів до мережі ІПП щурів NAFLD після жирної дієти. Було враховано принаймні наявність трьох генів та 5% атрибуції для кожного терміна. Р-клапан був менше 0,01

Представлено збагачення генної онтології відношенням 16 ключових генів до мережі PPI щурів NAFLD після жирної дієти. Показано шлях та споріднені гени. Було враховано принаймні наявність трьох генів та 5% атрибуції для кожного терміна. Р-клапан був менше 0,01

Статистичний аналіз для онтології генів такий: Статистика Каппи використовується для аналізу того, наскільки біологічні терміни згруповані у кластери. Оцінка Каппи: 0,4, Мінімальний рівень онтології: 3 Максимальний рівень онтології: 8, Кількість мінімальних генів на термін: 3 та 3, Відсоток мінімальних генів на термін: 5, метод корекції: Бонферроні знижується, Тест збагачення/виснаження для термінів: двостороннє збагачення/виснаження на основі гіпергеометричного методу.

Обговорення

Жирова хвороба печінки - найпоширеніший тип розладів печінки у світі, який може призвести до інших видів серйозних розладів, таких як цироз, діабет, інфаркт та інсульт (30). Молекулярне дослідження може бути корисним для кращого розпізнавання кореня захворювання та пов'язаних з ним механізмів, що сприяють розвитку захворювання (26). У цьому дослідженні ключові гени, пов'язані зі стилем годування, включаючи жирову дієту щурячої моделі НАЖХП, досліджують за допомогою аналізу мережі PPI. Як зображено в таблицях 1 та 4, 4, ключовий генний профіль, що включає вісім центральних генів (GAPDH, PRDM10, TP53, AKT1, INS, ALB, SRC та MAPK1), виділений у мережі PPI моделі щурів NAFLD після двотижневе годування з дієтою з високим вмістом жиру. Як показано в таблицях 2, 3 3 та та, 4, 4, профіль ключових генів як залежна змінна часу годування змінюється через чотири та шість тижнів годування. Як показано в таблиці 4, між трьома досліджуваними групами існує п’ять загальних генів. Через те, що TP53 близький до межі, призначеної в групі 4 w, можна розглядати його як загальний ген.

Таблиця 2

Показані ключові вузли (гени-вузькі місця) ІПП мережі чотиритижневої моделі годування щурів моделлю НАЖХП з високим вмістом жиру в порівнянні з контрольною групою

Відображуване ім’я Опис Ступінь До
PRDM10PR-домен, що містить 10860,08
АКЛІАТФ цитратна ліаза830,04
INSІнсулін800,06
ACACAАцетил-КоА карбоксилаза альфа790,03
DECR12,4-дієноїл КоА-редуктаза 1, мітохондріальна790,03
GAPDHГліцеральдегід-3-фосфатдегідрогеназа780,03
ACACBАцетил-КоА карбоксилаза бета750,03
ALBАльбумін750,03
ЕХАДЕноїл-КоА, гідратаза/3-гідроксиацил КоА дегідрогеназа660,02

Серед генів-запитів та пов'язаних з ними 16 генів було введено як ключові елементи у взаємозв'язку з п'ятьма основними шляхами, які беруть участь у курсі годування щурів НАЖХП. Більшість збагачених генів відносяться до чотиритижневої групи жирної дієти, яка представляє часовий хід годування. Здається, що введені гени та шляхи відіграють значну роль у патології НАЖХП та її прогресу до інших захворювань, зокрема до раку.

Подяка

Цей проект підтримується Університетом медичних наук Шахіда Бехешті.