Анотація P229: Пренатальний розвиток та ожиріння: два окремі шляхи до діабету у дорослому віці

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

анотація

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

Орегонський університет охорони здоров'я та науки, Портленд, OR

Анотація

Передумови: Несприятливий внутрішньоутробний розвиток, який часто вказується на низьку вагу при народженні, асоціюється з підвищеним ризиком розвитку кардіометаболічних захворювань, однак посередницька роль ожиріння недостатньо зрозуміла.

Методи: Ми використовували дані Національного лонгітюдного дослідження підлітків до здоров’я дорослих, національно репрезентативна вибірка підлітків, яка пройшла 14 років протягом 4 хвиль у зрілому віці (1994-95, 1995-96, 2001-02, 2008-09; n = 14,180). При аналізі гендерно-стратифікованих шляхів ми вивчали шляхи від ваги при народженні [BW (кг); лінійний (BW) і квадратичний (BW 2)], до прихованих траєкторій індексу маси тіла (ІМТ) від підліткового віку до дорослого віку, до поширеного діабету або переддіабету (DM; HbA1c, діагностика, ліки) у зрілому віці (Рисунок), з урахуванням соціально-демографічного характеристики.

Результати: Прямі асоціації між ЧБ та СД (не через ІМТ) вказували на те, що збільшення ЧС пов’язане з несуттєво меншою ймовірністю СД у жінок [коефіцієнт (95% ДІ): ЧМ: -0,30 (-1,23, 0,63); BW 2: 0,01 (-0,14, 0,16)] і не пов’язаний із СД у чоловіків. Ми виявили різні, непрямі шляхи до гендерної специфіки від більшої ЧД до вищого ІМТ та СД. У дівчаток асоціація між ЧМТ та ІМТ у підлітковому віці була J-образною, завдяки чому у дівчаток, народжених із нижчою та вищою ЧМТ, виявлявся підвищений ІМТ у підлітковому віці [коефіцієнт (95% ДІ): BW: -2,10 (-3,96, -0,24); BW 2: 0,44 (0,13, 0,75)]; вищий показник ЧД прогнозував незначно швидший приріст ІМТ із підліткового віку до дорослого віку. Більш високий ІМТ у підлітків та швидший приріст ІМТ був пов’язаний з діабетом у жінок [коефіцієнт (95% ДІ): перетин ІМТ: 0,09 (0,06, 0,12); Нахил ІМТ: 0,12 (0,08, 0,17)]. У хлопчиків ЧБ не асоціювався з ІМТ у підлітковому віці чи збільшенням ІМТ після цього; у свою чергу, ІМТ у підлітків не був пов’язаний з діабетом, тоді як швидший приріст ІМТ був пов’язаний з більшою ймовірністю розвитку СД у дорослих [коефіцієнт (95% ДІ): 0,29 (0,20, 0,37)].

Висновки: Отримані дані свідчать про те, що у дівчаток уповільнення набору ІМТ до підліткового віку та від підліткового до дорослого віку є критичним для профілактики діабету, проте може не враховувати окрему патологію, що походить з раннього віку.