З’ясування психологічних функцій та пізнання стрункості за допомогою концептуалізації

Токійський університет майбутнього

психологічних

2012 Том 21 Випуск 2 Сторінки 164-175

  • Опубліковано: 30 листопада 2012 р. Отримано: 22 червня 2010 р. Випущено на J-STAGE: 11 лютого 2013 р. Прийнято: 28 травня 2012 р. [Попередня публікація] Випущено: - Переглянуто: -

(сумісний з EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)

(сумісний з BibDesk, LaTeX)

Стрункість і дієта вважаються аспектами прикраси. Ми припустили, що стрункість, подібна до прикраси, має дві психологічні функції: для себе та для інших. У цьому дослідженні досліджувались позитивні та негативні аспекти очікуваних результатів організму для уточнення знань про функції стрункості. У дослідженні 1 описи були отримані від учасників та класифіковані за 11 категоріями. Стрункість мала ті самі психологічні функції для себе та інших, що і для прикраси. У дослідженні 2 досліджували взаємозв'язок між очікуваними результатами для тіла та потягом до худорби. Для вимірювання ступеня очікуваного результату для тіла були розроблені предмети на основі описів, отриманих у дослідженні 1. Пірсона р між цими оцінками та оцінкою потягу до худорби були розраховані, що показало позитивні взаємозв'язки.