Тепло випаровування води

Тепло випаровування - кількість тепла, необхідна для перетворення одиниці маси рідини в пару без зміни температури.

Для води з нормальною температурою кипіння 100 єС теплота випаровування становить 2260 Дж г -1. Це означає, що для перетворення 1 г води при 100 єС в 1 г пари при 100 єС,

Вода повинна поглинати 2260 Дж тепла. І навпаки, коли 1 г пари при 100 ° С конденсується, щоб дати 1 г води при 100 ° С, 2260 Дж тепла буде виділятися в навколишнє середовище.

Тепло випаровування води Hv = 2260 Дж/г

Приклади запитань Відповіді
1. Скільки енергії потрібно для випаровування 10 г води при температурі кипіння? q = m Hv

E: Пар поглинає тепло і тим самим підвищує його температуру.

D: Вода кипить і поглинає приховане тепло випаровування.

C: Підвищення температури, оскільки рідка вода поглинає тепло.

B: Поглинання прихованої теплоти плавлення.

В: Підвищення температури, оскільки лід поглинає тепло.

Примітка - Питання про тепло випаровування трапляються лише в розділі D, і температура не змінюється. Він тримається на рівні 100 за Цельсієм.