Якість життя у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки Систематичний огляд -

Пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) повідомляють про значне погіршення якості життя, пов’язаної зі здоров’ям (HRQOL).

неалкогольною

Фізичні аспекти HRQOL пацієнтів з НАЖХП переважно порушені.

Наявність втоми та цирозу, судячи з усього, суттєво пов’язана із спостережуваними порушеннями HRQOL.

Відповідна література досить обмежена, і для уточнення корелятів HRQOL необхідні подальші дослідження.

Анотація

Об’єктивна

Безалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є надзвичайно поширеним захворюванням, яке може призвести до важких ускладнень, включаючи цироз та гепатоцелюлярну карциному. Її хронічний перебіг та пов’язаність із ожирінням та цукровим діабетом посилюють довгостроковий вплив НАЖХП на здоров’я та якість життя пацієнтів (ЖК) та створюють велике навантаження на системи охорони здоров’я у всьому світі. Дослідження все більше зосереджуються на якості життя пацієнтів з НАЖХП, намагаючись описати весь спектр тягаря захворювання та подолати його майбутні наслідки. Відповідні дослідження характеризуються неоднорідністю вибірки та дають суперечливі висновки, які слід інтерпретувати із застосуванням системного та інтегративного підходу. У цьому контексті наша мета полягала в систематичному огляді літератури на тему ЯК пацієнтів з НАЖХП.

Методи

Ми здійснили систематичний пошук у базах даних PubMed, ScienceDirect та GoogleScholar відповідно до вказівок протоколів Бажаних звітів для систематичних оглядів та мета-аналізу (PRISMA).

Результати

Наш пошук дав 14 відповідних статей, що повідомляють дані майже 5000 пацієнтів. Усі автори сходяться на думці, що якість життя пацієнтів з НАЖХП порушується, особливо у фізичному субдомені. Крім того, кілька демографічних, клінічних та гістопатологічних показників виявились основними детермінантами якості життя пацієнтів. Однак для подальшого з’ясування цих питань необхідні майбутні дослідження.

Висновки

Пацієнти з НАЖХП повідомляють про низький рівень фізичного якості. Порушення якості життя пов'язане з різноманітними параметрами, пов'язаними із захворюваннями, в основному з наявністю втоми та цирозу.

Попередній стаття у випуску Далі стаття у випуску