Онтогенез процесів ADME під час постнатального розвитку у людини та доклінічних видів: Всебічний огляд

Можуть існувати суттєві відмінності в абсорбції, розподілі, метаболізмі та екскреції (ADME) перорально та/або системно введених лікарських засобів залежно від віку пацієнтів чи тварин, що може призвести до потенційних різниць у ефективності та токсичності лікарських засобів. Ці відмінності, як правило, найбільш помітні в неонатальному періоді та на ранньому дитинстві. Аналогічним чином, зрілі зміни у фізіології шлунково-кишкового тракту (ЖКТ), печінки та ниркової системи можуть впливати на параметри ADME та призвести до швидко мінливих системних впливів із настанням віку.

онтогенезу

Комітет з розвитку та репродуктивної токсикології HESI (DART) розпочав багатосекторну спільну науково-дослідну роботу з метою збільшення бази знань у неклінічному новонародженому просторі для кращого інформування рішень, прийнятих у клініці. Ця програма об'єднує міжнародну мультидисциплінарну команду з наукових кіл, промисловості та уряду для усунення прогалин у розробці препаратів для новонароджених за допомогою окремих, але взаємопов'язаних проектів (Davis-Bruno et al., 2016).