Низькомолекулярне використання гепарину при незрозумілих повторних викиднях

Галогенід Юксель

1 Halide Yuksel, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

гепарину

Семра Каятас

2 Semra Kayatas, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

Айсен Тельче Боза

3 Aysen Telce Boza, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

Мурат Апі

4 Murat Api, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

А. Актуг Ертекін

5 A.Aktug Ertekin, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

Цетин Кам

6 Cetin Cam, Zeynep Kamil Навчально-дослідна лікарня для жінок та дітей, відділення акушерства та гінекології, Стамбул, Туреччина, 34668.

Анотація

Завдання: Метою дослідження було дослідити, чи використання низькомолекулярного гепарину (НМГ) покращує рівень народжуваності порівняно з контрольною групою у пацієнтів з незрозумілими повторними викиднями (УРМ).

Методи: У цьому проспективному спостережному дослідженні 150 жінок із попередньою незрозумілою втратою вагітності в першому триместрі в анамнезі 150 жінок, які отримували НМГ; або еноксапарин (n = 50), тинзапарин (n = 50) або нічого (n = 50) не спостерігали для вимірювання результату вагітності. До дослідження були включені лише пацієнти, які застосовували стандартизовану дозу НМГ (4000 МО/добу еноксапарину або 3500 ОД/добу тинзапарину). Первинною кінцевою точкою була рівень народжуваності, а вторинною - побічні ефекти, пізні ускладнення вагітності та неонатальний результат у когортах дослідження.

Результати: Народження живою було досягнуто 85% у групі НМГ та 66% у групі контролю (р = 0,007). Згідно з аналізом підгрупи; коефіцієнт народжуваності не суттєво відрізнявся між групами еноксапарину та тинзапарину (84% та 86% відповідно). Побічні ефекти матері та новонароджених не були статистично значущими серед учасників дослідження.

Висновок: Тромбопрофілактика при НМГ призвела до покращення рівня народжуваності у пацієнтки з 2 або більше послідовними незрозумілими повторними втратами вагітності. Проте ці висновки потребують підтвердження у більших рандомізованих дослідженнях.

ВСТУП

Еноксапарин є найбільш часто використовуваним засобом у існуючих дослідженнях. 6, 7 Тінзапарин натрій також є НМГ, і його біохімічні та фармакокінетичні відмінності від еноксапарину можуть мати клінічно важливі ефекти. 8 Дані про введення тинзапарину під час вагітності обмежені. Однак лише НМГ протягом всієї вагітності у пацієнтів з УРМ недостатньо досліджений, а також відсутні дані щодо порівняння молекул НМГ у цих пацієнток. У цьому спостережному дослідженні ми мали на меті дослідити, чи покращує використання НМГ (або еноксапарин, або тинзапарин) порівняно з контрольною (без будь-якої тромбопрофілактики) групою у жінок із СРМ. По-друге, ми дотримувались заходів безпеки тинзапарину порівняно з еноксапарином з точки зору профілактики пізніх ускладнень вагітності, побічних ефектів у матері та новонароджених, незважаючи на те, що НМГ не перетинають плаценту. 9

МЕТОДИ

Жінки з УРМ у першому триместрі вагітності, які вже проходили лікування НМГ (або еноксапарин, або тинзапарин), або не отримували лікування, у віці від ≥ 18 до Таблиці-I). У ста жінок, які отримували НМГ, рівень абортів був значно нижчим (15%) порівняно з 17 жінками контрольної групи (34%) (р = 0,007). Рівень живонароджених становив 85% та 66% у НМГВ та контрольних групах (р = 0,007). Також тижні народження були значно нижчими у групі НМГ в порівнянні з контрольною групою 36,5 ± 3,7 та 38,2 ± 1,9 відповідно (р = 0,001) (Таблиця-II). Новонароджені жінки, що народилися у жінок з НМГ, мають однакову вагу при народженні з контрольною групою (3185 ± 614g та 3251 ± 320g, відповідно p = 0,41).

Таблиця-I

Демографічні характеристики жінок, включених у наше дослідження.

LMWH (n = 100) Контроль (n = 50) сторзначення
Вік, (роки), середнє значення (± sd)28 (± 5)28,8 (± 6)0,40
ІМТ, кг/м2, середнє (± сд)25,5 (± 3)25,7 (± 2,1)0,64
Кількість попередніх абортів, медіана (діапазон)3 (2-4)2 (2-5)0,08

LMWH; низькомолекулярний гепарин, ІМТ; індекс маси тіла, сд; стандартне відхилення.

Щодо результату новонародженості; 4 новонароджених у групі НМГ та один у контрольній групі, необхідні для NICU (p = 0,52). Не повідомлялося про випадки новонароджених кровотеч та вроджених аномалій. У групі НМГ виявлено 5 випадків смерті новонароджених, які сталися у дітей, народжених на 22, 24, 29 та 32 тижнях гестації через прееклампсію, та одна на 28 тижні гестації через передчасний розрив оболонок. У контрольній групі не спостерігалося смерті новонароджених (p = 0,10) (Таблиця II).

Згідно з аналізом підгрупи; статистично значущих відмінностей між групами еноксапарину та тинзапарину не було щодо показника живонародженості (84% проти 86%) та кількості абортів (16% та 14%) (р = 0,77). Тижні народження були значно нижчими у групі еноксапарину порівняно з групою тинзапарину (35,6 ± 6,8 проти 37,3 ± 3,2, відповідно, p = 0,035) (Таблиця III).

Таблиця-III

Підгруповий аналіз групи тинзапарину та еноксапарину з точки зору результатів розвитку плода та новонароджених, безпеки матері та новонароджених.

ОБГОВОРЕННЯ

Було продемонстровано, що жінки з вродженою або набутою тромбофілією можуть отримати вигоду від НМГ щодо рівня народжуваності, абортів та пізнього рівня акушерських ускладнень. 10, 11 Однак використання НМГ для попередження повторних викиднів при тромбофілії залишається суперечливим через незначну загальну кількість жінок, які отримували НМГ в цих випробуваннях (приблизно 60), що є суттєвими методологічними проблемами, як відсутність контрольних озброєнь у проекті дослідження. Потрібні великі, добре розроблені рандомізовані дослідження. З іншого боку, ведення жінок із втратою вагітності в анамнезі без встановленої причини незрозуміле, і роль антикоагулянтів для жінок з УРМ залишається невизначеною. Випробувані різні стратегії лікування. Більшість із них зосереджувались на застосуванні тромбопрофілактики, особливо лише з еноксапарином, або інші повідомляли, що комбіноване лікування преднізолоном, аспірином, фолатом та прогестероном може бути таким же ефективним лікуванням, як і лише еноксапарин. 12 У систематизованому огляді, проведеному у жінок з УРМ в анамнезі, для визначення об'єднаного аналізу коефіцієнта ризику щодо впливу НМГ на досягнення живонародженості не вдалося провести через значну неоднорідність, яка спостерігалася серед досліджень. 13

Проспективне рандомізоване дослідження щодо введення еноксапарину та аспірину у незрозумілі випадки повторних викиднів, проведене Доліцьким та співавт. Сто чотирьох жінок були рандомізовані як 40 мг еноксапаринової групи та 100 мг аспіринової групи, і як тільки була помічена серцева діяльність плода, розпочато профілактику та рівень народжуваності становив 81,5% у групі еноксапарину та 84% у групі аспірину. 7 Фаузі та ін. досягли рівня народжуваності 81% із застосуванням еноксапарину 20 мг на день у жінок із ≥3 втратами плода, які страждають на УРМ, у порівнянні з контрольною групою з коефіцієнтом живої народжуваності 48%. 12

Помірне поліпшення результатів, як зменшення ранніх та пізніх спонтанних абортів у жінок із повторною втратою вагітності з незрозумілою етіологією, які отримували НМГ за відсутності лікування [коефіцієнт ризику народження дітей 1,07, 95% ДІ 1,00–1,14] при застосуванні у першому триместрі та продовженні протягом усього терміну вагітності . 14

Навпаки, деякі дослідники не повідомляли про вплив еноксапарину та аспірину на рівень народжуваності жінок із незрозумілими повторними викиднями. 2 Відповідно до раніше повідомлених даних, багатоцентрове рандомізоване контрольоване дослідження НМГ та низьких доз аспірину плюс інтенсивне спостереження за вагітністю призвело до 22% випадків викиднів у жінок із СРМ проти 20% у групі, яка отримувала лише інтенсивне спостереження. 5 Це дослідження, таким чином, не запропонує підстав для використання НМГ або аспірину для URM. Нещодавно в рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні, в якому взяли участь 364 жінки з УРМ, було оцінено, чи може аспірин у поєднанні з надничком НМГ в дозі 2850 МО або лише аспірином у порівнянні з плацебо покращити рівень народжуваності. Це дослідження дійшло до висновку, що ні аспірин у поєднанні з надропарином, ні сам аспірин не покращують рівень народжуваності порівняно з плацебо. 15

Застосування емпіричної терапії у жінок з УРМ, безсумнівно, непотрібне з огляду на той факт, що лише підтримуюча допомога дає шанс до 75% на успішну вагітність. 16 Однак існує значна кількість пацієнтів, яким давали НМГ без належних доказів, і прогноз цих пацієнтів був невідомим. У поточному дослідженні виявлено, що НМГ ефективні для покращення рівня народжуваності навіть за відсутності продемонстрованих етіологічних факторів. Цей ефект може бути зумовлений низкою властивостей гепарину, крім його антикоагулянтної активності. Гепарин має протизапальну дію, оскільки децидуї у жінок з повторними викиднями виявляють загальну патологію, яка включає некроз, гостре та хронічне запалення та тромбоз судин у порівнянні з такою у жінок із нормальною вагітністю. 17 Також гепарин має антикомплементну дію, яка абсолютно необхідна для запобігання втрати вагітності та тромбозу. 18, 19

Повторна втрата вагітності була пов'язана з більшою частотою пізніх акушерських ускладнень. 20 У Доліцький та ін. У дослідженні цих акушерських ускладнень не спостерігалося, і вони прокоментували, що або акушерські ускладнення пов'язані з тромбофіліями, або лікування сприятливо впливає як на еноксапарин, так і на аспіринову групу. 7 У нашому дослідженні частота прееклампсії та IUGR була вищою у групі НМГ в порівнянні з контрольною групою, але вона не була статистично значущою.

В результаті нашого дослідження використання НМГ в першому триместрі вагітності виявляється безпечним для матері та новонароджених; кровотечі у матері, венозні/артеріальні тромботичні епізоди або індукована гепарином тромбоцитопенія не спостерігались. Хоча наше дослідження недостатньо велике, щоб зробити остаточний висновок, що стосується ускладнень новонароджених, вроджених аномалій та новонароджених кровотеч не спостерігалося.

У поточному дослідженні були деякі обмеження. Розмір вибірки не визначався на початку дослідження для досягнення належної потужності. Кількість пацієнтів у кожній групі було обрано довільно, проте порівняно з попередніми дослідженнями. Групи лікування також не були випадково розподілені. Отже, не виключені потенційні упередження в тому числі; упередженість у виборі, ніжний догляд, що любить, і пильний контроль за пацієнтами, які проходили активне лікування.

На закінчення, з обмеженою кількістю учасників, ці дані демонструють, що у жінок з УРМ тромбопрофілактика з НМГ перевершує відсутність лікування. Потреба у великих добре розроблених випробуваннях все ще залишається.

Внесок автора:

SK, HY: Задумав дослідження та здійснив збір даних. AE, CC: Розробив дослідження та зробив огляд.

SK: Написав рукопис. AB, MA: Проводив огляд, статистичний аналіз та редагування рукопису.

Декларація про інтерес: Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів. Лише автори відповідають за зміст та написання статті.