Реферати ESPE

Наукова програма, ePosters & Тези

генетичні

P1-P696

Змінний фенотип та генетичні дані у когорти пацієнтів із псевдогіпопаратиреозом

Надія Маказан а, Єлизавета Орлова а, б, Марія Карєва а, Наталія Калінченко а, Олена Тозліян в, Іван Дедов а & Валентина Петеркова а

Ендокринологічний дослідницький центр, Москва, Росія; b Перший Московський державний медичний університет імені І. М. Сеченова, Москва, Росія; c Науково-клінічний інститут педіатрії ім. акад. Є.Є.Велтішев, Москва, Росія

Передумови: Псевдогіпопаратиреоз - це група рідкісних розладів, що характеризуються нечутливістю тканин до ПТГ та спадковою остеодистрофією Олбрайта (АХО) внаслідок інактивуючих мутацій або епігенетичних дефектів GNAS.

Завдання та гіпотези: Досліджено клінічні особливості та молекулярні характеристики пацієнтів із ПГП.

Метод: Ми включили 28 пацієнтів з 26 сімей з PHP1a та 1b. Аналіз мутації GNAS проводили у пацієнтів із ознаками AHO. Проаналізовано клінічні дані.

Результати: Першими клінічними ознаками у 20 пацієнтів (71,4%) були судоми. У 11 з них неправильно діагностували епілепсію і протягом 2 місяців отримували протисудомні препарати ? За 7 років до виявлення гіпокальціємії. Ожиріння було першою скаргою у семи пацієнтів, у одного з них гіпотиреоз проявлявся до гіпокальціємії. Один пацієнт мав лише ріст та розумову відсталість і був обстежений через хворобу сестри. 19 пацієнтів мали резистентність до ТТГ, а один - резистентність до GnRH. Особливості AHO спостерігались у 13 пацієнтів. Найпоширенішою ознакою була брахіматекарпія (13 пацієнтів), підшкірні кальцифікації спостерігались у восьми пацієнтів, ожиріння спостерігалося у семи пацієнтів, місячне обличчя мало п'ять пацієнтів, низький зріст - п'ять пацієнтів, розумова відсталість спостерігалася у шести пацієнтів. 17 пацієнтів мали ускладнення гіпокальціємії: синдром Фара (60,7%), 5 - катаракту (17,8%). Мутації GNAS, успадковані від матері, виявлені у двох пацієнтів (братів і сестер), мутації de novo GNAS виявлені у п'яти пацієнтів з PHP1a.

Висновок: Ожиріння або гіпотиреоз можуть передувати гіпокальціємії при PHP. Оцінка вмісту Са в сироватці крові є важливою для всіх пацієнтів із судомами, щоб уникнути неправильного діагностування. Відсутність мутації GNAS у пацієнтів з AHO свідчить про перекриття між PHPIa та PHPIb. Подальші дослідження, включаючи аналіз MS-MLPA, заплановані для вивчення потенційних кореляційних зв'язків фенотип-генотип у ПТГ.