Збереження ваг шару кодування для використання в класифікації # 8576

Коментарі

Копіювати посилання Цитувати відповідь

використання

Tinarights прокоментував 24 листопада 2017 року

Привіт, дотримуючись цього коду - https://www.snip2code.com/Snippet/913210/Stacked-Denoising-Autoencoder-using-MNIS, я не впевнений, чи він правильний чи неправильний. Я зробив наступне:

кодери = []
ваги = []
моделі = []
nb_hidden_layers = [784, 600, 500,400]
X_train_tmp = np.copy (X_train)
для i, (n_in, n_out) в enumerate (zip (nb_hidden_layers [: - 1], nb_hidden_layers [1:]), start = 1):
print ('Навчання шару <>: Input <> -> Output <>'. format (i, n_in, n_out))
# Створіть AE та навчання
ae = Послідовний ()
входи = вхід (shape = (n_in,))

model.add (Щільний (nb_hidden_layers [-1], nb_classes, activation = 'softmax'))

model.compile (втрата = 'categorical_crossentropy', оптимізатор = 'rmsprop')

оцінка = модель.оцінка (X_test, Y_test, show_accuracy = True, багатослівний = 0)
print ('Тестовий бал перед точним точінням:', бал [0])
print ('Перевірити точність після тонкого точіння:', оцінка [1])
model.fit (X_train, Y_train, batch_size = batch_size, nb_epoch = nb_epoch,
show_accuracy = True, дані перевірки = (X_test, Y_test))
оцінка = модель.оцінка (X_test, Y_test, show_accuracy = True, багатослівний = 0)
print ('Тестовий бал після тонкого точіння:', бал [0])
print ('Перевірити точність після тонкого точіння:', оцінка [1])
`

Всередині циклу for я навчаю частину автоматичного кодування, після чого я хочу використовувати її в класифікації. Чи правильні мої заощаджуючі ваги?
Помилка виникла в # Тонке повороти, де мені потрібно вказати форму введення для щільного (класифікаційного) шару.
Я хочу саме особливості останнього шару кодування, як його добре витягти?

Текст успішно оновлено, але виявлені такі помилки: