Біо накопичення важких металів у деяких дикорослих їстівних грибах

  • Повна стаття
  • Цифри та дані
  • Список літератури
  • Цитати
  • Метрики
  • Передруки та дозволи
  • Отримати доступ /doi/full/10.1080/00032710701297042?needAccess=true

У цьому дослідженні досліджено поглинання важких металів у видів грибів, їх вміст у ґрунтовому субстраті та зв'язок між концентрацією металів у грибі та ґрунті. Види грибів та грунт, на якому вирощувались види грибів, були зібрані з регіону Токат Туреччини. Для деяких важких металів (Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, Mn, Ni, Cr і Co) було проаналізовано шість різних видів грибів та підстилаючих ґрунту (шар 0–10 см). Аналіз проводили за допомогою атомно-абсорбційного спектрометра. Результати показують, що загалом вміст важких металів у всіх видах грибів був нижчим, ніж основні ґрунтові субстрати, за винятком деяких видів грибів. Результати, отримані в результаті аналізу грибних та підстилаючих зразків грунту, оцінювались за допомогою лінійного кореляційного аналізу та коефіцієнтів концентрації для виявлення накопичення металів грибів.

  •  

важких