Вивчення кількості та якості фізичних навантажень, якщо-то плани успіху в зниженні ваги: ​​Фарах Іслам

F Іслам, Z Xu, A Ames-Bull, K Carrière, A Voloshyn, M Sasson, M Chamandy, E Ivanova, B Knäuper, Вивчення кількості та якості фізичних навантажень, якщо-то плани успіху в зниженні ваги: ​​Farah Islam, Європейський журнал громадського здоров’я, том 27, випуск suppl_3, листопад 2017 р., Ckx189.243, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx189.243

вивчення

Передумови

Зростаюче поширення ожиріння стало глобальним питанням охорони здоров'я. Поточне дослідження має на меті вирішити цю проблему, досліджуючи короткострокові та довгострокові наслідки планів, пов’язаних із фізичною активністю, якщо успішні плани на успіх у зниженні ваги у учасників Програми здорової ваги McGill-CHIP (HWP).

Методи

Цей аналіз включає 292 плани, пов’язані з фізичною активністю, якщо 70% учасників (82,1% жінок, середній вік 48,64 року, ІМТ 28-45 кг/м2) через 3 місяці та 51 учасник, який пройшов усі 22 сеанси. ГВП McGill-CHIP. Це було рандомізоване контрольоване дослідження, що включало проект перспективного дослідження, який мав на меті підвищити ефективність попередніх програм зміни поведінки у житті шляхом впровадження методів формування звичок, що базуються на фактичних даних (а саме планів, якщо-то) для досягнення успіху в зниженні ваги. Аналіз вмісту планів if-then, сформованих учасниками програми, кодувались двома незалежними кодерами з посиланням на якісні вказівки щодо кодування для будь-якої низької специфічності (визначається як підказка/відповідь, яка може бути більш конкретно описана, і питання залишаються для відповіді) або висока конкретність (визначається як підказка/відповідь, яка не може бути більш конкретно описана, і на всі питання дається відповідь).

  •  

Результати

Результати лінійної регресії показали, що більша кількість планів, пов’язаних із фізичною активністю, тоді як у поєднанні з більш високим рівнем специфічності планів, якщо це було пов'язано з більшим відсотком втрати маси тіла за 3 місяці (β = .016, p = .038), але не через 12 місяців (β = .032, p = .062).

Висновки

Результати свідчать про те, що використання дуже конкретних планів, якщо-то, може бути успішним інструментом для досягнення короткотермінових цілей зниження ваги у людей із зайвою вагою та ожирінням. Відсутність статистичної значущості через 12 місяців може бути пов’язана з меншим вмістом азоту і, отже, зниженням статистичної потужності.

Ключові повідомлення:

Високо конкретні плани, якщо такі, можуть бути корисним інструментом для формування звичок до фізичної активності та досягнення короткочасного успіху в зниженні ваги у осіб із надмірною вагою та ожирінням.

Витрати та інвалідність серед хворих на розсіяний склероз: шведське дослідження на основі реєстру