Перехресні розмови між мікроРНК, ядерним фактором Е2, пов’язаним із фактором 2, та гемоксигеназою-1 в індукованому охратоксином А токсичному впливі на проксимальні канальцеві епітеліальні клітини нирок

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

язаним

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Інститут харчування та фізіології тварин, Університет Крістіана Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Інститут харчування та харчових наук, Університет Крістіана-Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Інститут харчування та харчових наук, Університет Крістіана-Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Листування: Доктор Агнешка Лобода, кафедра медичних біотехнологій, факультет біохімії, біофізики та біотехнологій, Ягеллонський університет, Гроностайова 7, 30‐387 Краків, Польща

Факс: +48‐12‐664‐69‐18

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Інститут харчування та фізіології тварин, Університет Крістіана Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Інститут харчування та харчових наук, Університет Крістіана-Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Інститут харчування та харчових наук, Університет Крістіана-Альбрехта, Кіль, Кіль, Німеччина

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

Кафедра медичної біотехнології факультету біохімії, біофізики та біотехнології Ягеллонського університету, Краків, Польща

  •  

Листування: Доктор Агнешка Лобода, кафедра медичних біотехнологій, факультет біохімії, біофізики та біотехнологій, Ягеллонський університет, Гроностайова 7, 30‐387 Краків, Польща

Факс: +48‐12‐664‐69‐18

Анотація

Сфера дії

Охратоксин А (ОТА) - це мікотоксин, який виявляє нефротоксичну та потенційну канцерогенну активність. Ми досліджували перехресну розмову між мікроРНК, ядерним фактором E2-пов'язаним фактором 2 (Nrf2) та гемоксигеназою-1 (HO-1) в опосередкованих ефектами охратоксину A.

Методи та результати

У проксимальних канальцевих клітинах свиней з нирками OTA підвищував експресію профібротичних трансформуючих факторів росту β (TGFβ), одночасно знижуючи експресію Nrf2, HO ‐ 1 та еритропоетину. Аденовірусна надмірна експресія Nrf2 протидіє опосередкованому ОТА зниженню експресії HO-1 та еритропоетину та проліферації клітин, а також збільшенню генерації активних форм кисню (АФК) та експресії TGFβ. Крім того, інгібування активності HO посилюється, тоді як аденовірусна надмірна експресія HO-1 зменшує експресію TGFβ. Більш того, антиоксиданти, NАцетил-цистеїн та десферіоксамін запобігли опосередкованому ОТА посиленню генерації АФК та ​​експресії TGFβ. Нарешті, модуляція OTA обробкою мікроРНК за допомогою регуляції білка LINeage 28 та критичної області-8 синдрому DiGeorge, збільшуючи загальний пул клітинних мікроРНК та підвищуючи експресію miR-132 та miR-200c. Інгібування miR-132 специфічним антагоміром відновлювало зумовлене ОТА зниження експресії Nrf2. Більше того, анти-miR-132 і anti-miR-200c протидіяли опосередкованому OTA зниженню рівнів HO-1, а також збільшенню продукування АФК та ​​експресії TGFβ.

Висновок

Ми показали, що ослаблення експресії Nrf2 та HO-1 за допомогою індукції miR-132 та miR-200c за допомогою ОТА підвищує рівні АФК та ​​експресію профібротичного TGFβ.

Кількість цитовань відповідно до CrossRef: 65

  • Бін Лі, М.І. Нассер, Мукаддас Масуд, Салах Адлат, Юфей Хуан, Баолінг Ян, Чаочао Ло, Нань Цзян, Ефективність традиційної китайської медицини, спрямованої на сигнальний шлях Nrf2/HO-1, Біомедицина та фармакотерапія, 10.1016/j.biopha.2020.110074, 126, (110074), (2020).

Як послуга нашим авторам та читачам, цей журнал надає супровідну інформацію, яку подають автори. Такі матеріали рецензуються та можуть бути реорганізовані для онлайн-доставки, але не підлягають редагуванню або набору. Питання технічної підтримки, що виникають із супровідної інформації (крім відсутніх файлів), мають бути адресовані авторам.

Довідкова інформація Рис. S1. OTA вниз регулює рівень білка Nrf2 у клітинах LLC-PK1. Клітини LLC-PK1 обробляли 25 мкМ OTA протягом 24 годин, а потім проводили імунофлуоресцентне фарбування.

Довідкова інформація Рис. S2. Аденовірусна надмірна експресія Nrf2 та HO ‐ 1 не впливає на морфологію клітин і не спричинює загибель клітин. Клітини LLC-PK1 трансдукували 50 MOI AdNrf2 або AdHO-1, а також AdGFP як контрольний вектор. Підвищений рівень мРНК (A) та білка (B, C) HO-1 та Nrf2 спостерігався без змін морфології (D) та вивільнення LDH (E). A, середнє значення 4, E, середнє значення 3 експериментів, виконаних у двох примірниках, B - імунофлуоресцентне фарбування, C - репрезентативні вестерн-плями, D - репрезентативні фотографії, * стор