Ожиріння та хронічна хвороба нирок Нефрологія (англійською мовою)

Nefrología - офіційне видання Іспанського товариства нефрології. Журнал публікує статті про основні або клінічні дослідження, що стосуються нефрології, артеріальної гіпертензії, діалізу та трансплантації нирок. Це регулюється системою рецензування, і всі оригінали статей підлягають внутрішньому оцінюванню та зовнішнім оглядам. Журнал приймає подання статей англійською та іспанською мовами. Nefrología виконує вимоги щодо публікації Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) та Комітету з етики публікацій (COPE).

Індексується у:

MEDLINE, EMBASE, IME, IBEC, Scopus та SCIE/JCR

Слідуй за нами:

Фактор впливу вимірює середню кількість цитат, отриманих у певному році статтями, опублікованими в журналі протягом двох років, що відступали.

CiteScore вимірює середні цитати, отримані за опублікований документ. Читати далі

SRJ - це престижна метрика, заснована на ідеї, що не всі цитати однакові. SJR використовує подібний алгоритм, як рейтинг сторінки Google; він забезпечує кількісний та якісний показник впливу журналу.

SNIP вимірює вплив контекстного цитування шляхом оцінки цитат на основі загальної кількості цитат у тематичному полі.

хвороба

Ожиріння асоціюється з раннім настанням гломеруломегалії, гемодинамічними змінами гіперфільтруючої нирки та підвищеною альбумінурією, які потенційно зворотні при втраті ваги. Однак патологічні ураження вогнищевого сегментарного гломерулосклерозу розвиваються на експериментальних моделях стійкого ожиріння і спостерігаються у людей із патологічним ожирінням, що мають масивну протеїнурію. Крім того, кілька спостережливих, поперечних та лонгітюдних досліджень підтверджують, що ожиріння є незалежним фактором ризику для початку, обтяженого перебігу та поганих наслідків хронічної хвороби нирок, навіть після коригування з приводу супутніх захворювань, включаючи метаболічний синдром, діабет та гіпертонію, основні причини хронічних захворювань нирок. Раннє дієтичне втручання для зменшення ваги та, коли це необхідно, баріатрична хірургія, слід враховувати при лікуванні пацієнтів із хронічною хворобою нирок із надмірною вагою та ожирінням (ХХН).

La obesidad está relacionada con la aparición temprana de glomerulomegalia, las alteraciones hemodinámicas del riñón hiperfiltrante y el aumento de la albuminuria, síntomas que son reversibles con una pérdida de peso. Por el contrario, las lesiones patológicas de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria se desarrollan en modelos Experimales de obesidad mantenida y se observan en pacientes con obesidad mórbida que presentan proteinuria masiva. Además, diferentes estudios observacionales, transversales y longitudinales han demostrado que la obesidad supone un factor de riesgo Independiente de la aparición, el emoramiento, y la escasa respuesta al tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC), включений до конституції, включно з синдромом метаболіки, діабетом та гіпертонією, основними причинними захворюваннями ниркової нирки. En los pacientes con enfermedad renal crónica que presentan sobrepeso y obesidad debe obzir до la instauración precoz de una dieta para reducir peso y la cirugía bariátrica, en caso de ser necesaria.

Першим нирковим ускладненням, пов’язаним із ожирінням, була нирково-клітинна карцинома 7. Вплив ожиріння на функцію нирок та захворювання з тих пір було виявлено і стало предметом посиленого вивчення та занепокоєння 8-12. Насправді, вплив ожиріння на альбумінурію та кров'яний тиск при хворобах нирок повідомлявся ще в 1923 р. 13, коли актуарні дані вперше почали визначати надмірну вагу як фактор ризику смертності, але забували або нехтували, коли серцево-судинна смертність стала основною причиною смертності від ожиріння 1. На основі метааналізу було підраховано, що наявність захворювань нирок пов’язано з надмірною вагою (ІМТ = 25-29,9) та ожирінням (ІМТ ≥30) 14. Асоціація між ожирінням та захворюваннями нирок може бути встановлена ​​у 24,2% чоловіків та 33,9% жінок у США, а в промислово розвинутих країнах - у 13,8% чоловіків та 24,9% жінок. Крім того, було показано, що ожиріння негативно впливає на прогресуючу втрату функції нирок серед хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) 14. На жаль, згубні ниркові наслідки ожиріння залишаються невизнаними і не включаються в основні огляди ожиріння 3 .

У цій статті повідомляється про вплив ожиріння на нормальну та хворий нирки (табл. 2), розглядаються фактори, пов’язані з їх патогенезом, та подається підхід до їх лікування.

Вплив ожиріння на гемодинаміку нирок

Експериментальні дослідження на генетично ожирених щурах та собаках, що годували насильством, показують ранній початок гемодинамічних змін функції нирок, що характеризується збільшенням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) та ефективним кровотоком у плазмі крові, що супроводжується змінними збільшеннями фракції фільтрації та виведення альбуміну 15,16 . Ці ранні зміни є оборотними, як показано у дослідженнях гіперфагічних ожирілих щурів Цукера, у яких раннє (у віці 6 або 12 тижнів), але не пізно (після 26-тижневого віку) обмеження їжі було пов’язане із зворотною гіперфільтрацією клубочків та альбумінурією 17 .

Перехресні та поздовжні клінічні дослідження підтверджують ці гемодинамічні зміни, характерні для гіперфільтруючого клубочка у людей, першим клінічним проявом пошкодження нирок, як видається, є збільшення альбумінурії 18,19. У порівнянні з худими суб'єктами, показники ШКФ та ниркової плазми крові у осіб із сильним ожирінням були вищими на 51 та 31 відсоток відповідно 20. Дослідження макромолекулярного просіювання клубочків у цих осіб вказують на те, що головна причина цих гемодинамічних ефектів та супутнє збільшення фракції клубочкової фільтрації зумовлена ​​аферентною дилатацією артеріол. Також була задокументована додаткова роль еферентної звуження артеріолярної вазоконстрикції на підвищену фракцію фільтрації внаслідок стимуляції системи ренін-ангіотензин, що підтверджується оздоровчим ефектом блокуючих рецепторів ангіотензину препаратів на альбумінурію та ниркову гемодинаміку в експериментальній та клінічній дослідження ожиріння 21,22. Існують також докази ролі індукованого ожирінням підвищення ниркового симпатичного тонусу, яке може сприяти та посилювати ці гемодинамічні зміни 23,24 .

Суттєва кореляція між підвищеною екскрецією альбуміну із сечею та масою тіла була продемонстрована як у людей, що не страждають на діабет, так і у людей із надмірною вагою діабету 19,25-27. Вплив ожиріння на протеїнурію не бімодальний, а континуум, який безпосередньо пов'язаний із збільшенням індексу маси тіла (ІМТ). Під час ретроспективного аналізу бази даних популяційного дослідження щодо впливу мікроальбумінурії на нирковий та серцево-судинний ризик поширеність мікроальбумінурії (30-300 мг/добу) серед чоловіків зросла з 9,5% у тих, хто мав нормальну масу тіла (ІМТ 26 .

Гемодинамічні ефекти надмірної ваги на функцію нирок та альбумінурію посилюються за наявності гіпертонії, що саме є клінічним ускладненням ожиріння 10,19,28. Подібний підсилюючий ефект ожиріння був зареєстрований у діабетиків із надмірною вагою 27. У перехресному дослідженні факторів ризику мікроальбумінурії серед афроамериканців з нещодавно діагностованим діабетом 2 типу, 23,4% з яких мали мікроальбумінурію, співвідношення альбуміну та креатиніну в сечі було незалежно пов'язане з ІМТ 27. Важливо відзначити, що помірне зниження ваги (4,1%) у діабетиків із надмірною вагою, які страждали на протеїнур, зменшило рівень протеїнурії приблизно на 30% 29 Зараз є переконливі докази оздоровчого ефекту зниження ваги шляхом баріатричної хірургії або обмеження дієтичних калорій на протеїнурію осіб із ожирінням. 30,31 .

Оцінюючи функцію нирок у людей із ожирінням, важливо зазначити, що наявні в даний час методи оцінки ШКФ (eGFR) були отримані у худих осіб; як формула Коккрофта-Голта, так і рівняння MDRD менш точні як у людей, які страждають від недоїдання, а також з ожирінням. Формула Коккрофта-Голта сильно завищує коефіцієнт ШКФ і не повинна застосовуватися у людей із ожирінням. Рівняння MDRD, як видається, є більш надійним при ожирінні, але також має тенденцію до помилок на 10 мл/хв/1,73 м 2 або більше у випадках ожиріння 32,33 .

Вплив ожиріння на морфологію та патологію нирок

У дослідженнях на собаках з примусовим вигодовуванням гемодинамічні зміни ожиріння були пов'язані зі збільшенням маси нирок приблизно на 40% 10,15. Це супроводжувалось збільшенням розміру клубочків разом із пошкодженням подоцитів та розширенням мезангії, а при тривалому ожирінні призводив до мезангіального склерозу 15. Як і у випадку з гемодинамічними змінами, ці ранні структурні зміни ожиріння запобігли обмеженням харчування у гіперфагічних щурів Цукера 16 .

У людей, незважаючи на появу гломеруломегалії, гіперфільтрації та альбумінурії, у більшості людей з ожирінням гломерулосклероз не розвивається 34. У дослідженні, що порівнювало біоптати нирок від ожиріння до худорлявих живих донорів нирок, плоска поверхня клубочків була значно більшою у тих, хто страждав ожирінням, але не показала жодних ознак гломерулосклерозу 18. Однак випадки гломеруломегалії, вогнищевого сегментарного гломерулосклерозу, протеїнурії та зниження функції нирок справді трапляються при ожирінні, клініко-патологічній організації, яку називають гломерулопатією, пов’язаною з ожирінням35. Збільшення поширеності ожиріння, мабуть, відображається у збільшенні захворюваності на гломерулопатію, пов’язану з ожирінням, як показано в ретроспективному аналізі біоптатів нирок в одному центрі, який виявив 10-кратне збільшення кількості випадків ожиріння за 15 років дослідження 36 . Виникнення гломерулосклерозу лише у деяких випадках ожиріння може бути пов'язане з генетичною схильністю, наявністю інших супутніх факторів ризику, тяжкістю та тривалістю ожиріння.

Клінічно гломерулопатія, пов’язана з ожирінням, пов’язана з протеїнурією і вперше була описана в 1974 році у чотирьох хворих із ожирінням пацієнтів (ІМТ> 50 кг/м 2) із нефротичним синдромом, жоден з яких не страждав на цукровий діабет і лише двоє мали гіпертонію 37. Біопсія нирок на двох з них виявила вогнищевий та сегментарний гломерулосклероз. У всіх чотирьох випадках протеїнурія зменшувалась під час втрати ваги, спричиненого дієтою. Також повідомлялося про протеїнурію нефротичного діапазону при важкому ожирінні при нормальній біопсії нирки 38. Зниження нефротичної діапазону протеїнурії у хворих на цукровий діабет із ожирінням відбувається при втраті ваги після шунтування шлунка 39,40. У хворих із ожирінням осіб, у яких розвивається нефротична альбумінурія, гістологічні зміни, як видається, передують появі мікроальбумінурії, а початок протеїнурії передує спаду ШКФ на кілька років 41 .

Довгостроковий прогноз гломерулопатії, пов’язаної з ожирінням, поганий, але на відміну від ідіопатичної вогнищевого сегментарного склерозу, при ожирінні гломерулопатії частота розвитку протеїнурії нефротичного діапазону нижча, сироватковий альбумін вищий, рівень холестерину в сироватці нижчий, набряк менш виражений, а прогресування до термінальної стадії ниркової хвороби повільніше 34,42 .

Вплив ожиріння на прогресування хвороби нирок

Прямі докази згубного впливу ожиріння на хворобу нирок походять із вивчення конкретних захворювань, таких як IgA-нефрит, де надмірна маса тіла (ІМТ ≥25) на момент біопсії нирки була пов’язана з тяжкістю виявленого патологічного захворювання. ураження, подальша швидкість втрати функції нирок та бути незалежним фактором ризику прогресування до ШОЕ 41,47. Подібні результати спостерігалися при появі протеїнурії та прогресуючої втрати функції нирок після односторонньої нефректомії у осіб із ожирінням 48. Під час 20-річного спостереження за цим дослідженням, більшість нормальних людей, що не страждають ожирінням, мали нормальну функцію нирок у порівнянні із лише приблизно 40% очікуваної ШКФ для віку у пацієнтів із ожирінням. Ці спостереження більш чітко виявляються у реципієнтів з трансплантацією нирки. В результаті аналізу великої бази даних реєстру (51927 реципієнтів з трансплантацією нирки) було показано, що відносний ризик втрати трансплантата, смерті пацієнтів та серцево-судинної смертності збільшився на 49 на 20-40% при збільшенні ІМТ понад 30 кг/м 2. Як результат, ІМТ понад 35 кг/м 2 став вважатися протипоказанням до трансплантації нирки в деяких центрах.

Згубний вплив надмірної ваги на перебіг ХХН підтверджується кількома епідеміологічними дослідженнями, які показують вищу поширеність та збільшення частоти ожиріння у пацієнтів із ШОЕ, що починаються на діалізі 50. У дослідженні понад 300 000 суб'єктів було показано, що наявність ожиріння збільшує відносний ризик ШОЕ, з поправкою на незрозумілі фактори 45. Знову ж таки, ця взаємозв'язок не була пов'язана з ожирінням бімодально, але показала поступовий континуум, пов'язаний із збільшенням ІМТ, який був статистично значущим при значеннях ІМТ> 25. Порівняно з худими суб'єктами, відносний ризик розвитку ШОЕ становив 3,57 для осіб з ІМТ 30-34,9, 6,12 для осіб з ІМТ 35-39,9 та 7,07 для осіб із патологічним ожирінням (ІМТ> 40) 45 .

Вплив ожиріння на хворих на хронічний та гострий діаліз

На відміну від переконливих доказів шкідливого впливу ожиріння на початок, перебіг та результати ХХН, ожиріння у хворих на діаліз, очевидно, забезпечує перевагу у виживанні, ефект, який отримав назву «зворотна епідеміологія» 51. Ця вражаюча невідповідність звичайним згубним наслідкам ожиріння на виживання при ХХН може бути зумовлена ​​відносно вищою смертністю хворих на хронічну хворобу нирок під час прогресування їхньої хвороби, лише тим, у кого притаманні переваги виживання, прогресує до ШОЗ, а також тим фактом, повідомлений аналіз порівнював дані змінної виживаності (10 років для нормальних, 4 роки у діалізованих пацієнтів). У дослідженні, в якому пацієнтів спостерігали протягом порівняного періоду, ожиріння фактично збільшувало смертність хворих на діаліз 52 .

Іншою причиною переваги ожиріння у діалізованих пацієнтів може бути телеологія. Генетичне походження ожиріння, коріння якого полягає у перевазі виживання, яку воно забезпечувало під час голоду, може бути діючим у хворих на ШОЗ на діалізі. Технічний гемодіаліз - це, по суті, катаболічний стан, подібний до недоїдання, при якому ожиріння може надати певні переваги виживання хворим на діаліз, подібно до того, як це було для їхніх предків-мисливців-збирачів під час дефіциту їжі 1,53. Перевага виживання при ожирінні не обмежується діалізованими пацієнтами, але спостерігається також при інших хронічних захворюваннях, таких як застійна серцева недостатність, цироз печінки та обструктивна хвороба легенів 3,6,54 .

Актуальним для цього питання є висновок, що ожиріння також надає перевагу виживаності у пацієнтів відділення інтенсивної терапії (ВІТ), які потребують замісної ниркової терапії 54. У випадку ХХН ожиріння було незалежним фактором ризику розвитку гострої травми нирок у відділенні інтенсивної терапії, проте це сприяло покращенню виживання у тих, хто потребував діалізу.

Інші ефекти ожиріння на нирки

Ожиріння пов'язане з підвищеним ризиком розвитку нирково-клітинної карциноми 7. Минула обережність, розглядаючи це як єдине ускладнення ожиріння з боку нирок, ймовірно, відображає той факт, що ниркові ускладнення ожиріння спочатку приписувались як вторинні у зв'язку із загальною асоціацією ожиріння з гіпертонією та діабетом - двома найпоширенішими причинами хронічної хвороби нирок 6. Належне застереження, спростоване даними, розглянутими тут, але помилка, яка, на жаль, продовжує зберігатися в поточній літературі 3 .

Насправді взаємозв'язок між ожирінням, гіпертонією, діабетом, серцево-судинними захворюваннями, метаболічним синдромом та ХХН можна розглядати як клінічне перетинання групи захворювань, пов'язаних із захворюваннями нирок (рис. 1). Співіснування ожиріння при будь-якому з цих захворювань (діабет, гіпертонія, метаболічний синдром, серцево-судинні захворювання) збільшує ризик початку захворювання нирок та його прогресування до ШОЕ. І навпаки, співіснування ожиріння та хронічної хвороби нирок при будь-якому з цих інших захворювань збільшує ризик захворюваності та смертності 6 .

ОЖИРЕННЯ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І НИРКИ

У той час як термодинамічні дослідження чітко встановлюють відкладення жиру як наслідок дисбалансу між енергією, що отримується з вживаною їжею, та енергією, витраченою в процесі повсякденної діяльності, ожиріння насправді є багатофакторним захворюванням, при якому жирова тканина, а не просто є місцем для надлишкове накопичення енергії насправді функціонує як ендокринний та екзокринний орган з нейрогуморальним та вазоактивним ефектами, які пов'язані з генезом пошкодження органів, пов'язаних з ожирінням, включаючи нирки (табл. 3). На додаток до ангіотензиногену та реніну жирова тканина виробляє декілька цитокінів, факторів росту та біоактивних адепокінів, які були причетні до або пов'язані з пошкодженням нирок 13,53-63 .

Підводячи підсумок, зростаюча кількість доказів, що переконують у рівновазі, вказує на специфічні гемодинамічні, структурні та функціональні зміни нирок при ожирінні, а також початок пов'язаного з ожирінням гломерулосклерозу у деяких з них. Крім того, наявність ожиріння посилює ризик та наслідки хронічної хвороби нирок при цукровому діабеті, гіпертонії, метаболічному синдромі, первинних захворюваннях нирок та серцево-судинних захворюваннях (рис. 1). Враховуючи докази потенційної оборотності цих згубних гемодинамічних ефектів, пов’язаних з ожирінням, та протеїнурії ожиріння на прогресування захворювань нирок та їх наслідки, зменшення ваги (дієтична або баріатрична хірургія) слід розглядати як компонент терапевтичного режиму всіх осіб із надмірною вагою. з ХХН 30,31 .

Окрім обмеження калорій, враховуючи тенденцію до затримки солі при ожирінні, обмеження солі повинно бути частиною їх дієтичного управління. Крім того, через кислотне навантаження дієти з високим вмістом білка, що споживається людьми з ожирінням, слід розглянути можливість застосування бікарбонатних добавок тим, у кого знижена функція нирок 65 .

Крім того, враховуючи підвищену активність ренін-ангіотензинової системи при ожирінні, інгібітори перетворюючих ферментів ангіотензину та блокуючі агенти ангіотензинових рецепторів повинні бути частиною їх терапевтичного режиму, особливо за наявності протеїнурії та гіперсенсії 6,12,34 .