Основні режими харчування у іранських підлітків: Ісфаханська програма здорового серця, Іран

Омолбанін Кафешані

1 Науково-дослідний центр продовольчої безпеки та відділ громадського харчування, Школа харчування та харчових наук, Університет медичних наук Ісфахана, Ісфахан, Іран

іранських

Нізал Саррафзадеган

2 Центр досліджень серцево-судинної системи Ісфахана, Інститут досліджень серцево-судинної системи, Університет медичних наук Ісфахана, Ісфахан, Іран

Фатеме Нурі

3 Центр досліджень серцевої недостатності, Інститут серцево-судинних захворювань, Університет медичних наук Ісфахана, Ісфахан, Іран

Нушин Мохаммадіфард

2 Центр серцево-судинних досліджень Ісфахана, Інститут серцево-судинних захворювань, Університет медичних наук Ісфахана, Ісфахан, Іран

Анотація

ПІДСУМОК

Інформація про дієтичний режим дітей та підлітків, особливо у країнах, що розвиваються, обмежена. Ми мали на меті виявити основні режими харчування та їх зв’язок із соціально-демографічними характеристиками іранських підлітків.

МЕТОДИ

Пропаганда здорового серця з дитинства як один із проектів «Програми здорового серця в Ісфахані», Іран, проводився серед підлітків у віці 11-18 років в Ісфахані, Наджафабаді та Араці, Іран, обраних випадковим чином шляхом багатоступеневої вибірки. Це опитування було проведене серед підлітків 1992 року у 2007 році. Дієтичне споживання оцінювали за допомогою опитувальника частоти їжі з 50 пунктів в обох громадах.

РЕЗУЛЬТАТИ

Були визначені чотири основні режими харчування, які називаються «обережною дієтою», дієтою швидкого харчування, «дієтою на тваринних жирах» та «середземноморською дієтою». Ми виявили значну зворотну залежність між розсудливим режимом харчування та жиром тваринного жиру з віком, розсудливим та середземноморським режимами харчування з хлопчиком. Однак позитивний зв’язок між режимом харчування швидкого харчування та віком; були виявлені дієти швидкого харчування та тваринного жиру з хлопчиком (усі ключові слова P: Дієта, підліток, соціально-демографічні фактори

Вступ

Харчові потреби, суттєво пов'язані з швидким фізичним та когнітивним розвитком, а також дозріванням у підлітків.1-3 Більше того, підлітковий вік є важливим життям для розвитку дієтичної поведінки, яка зазвичай зберігається і в зрілому віці.4 Якість дієти іранських підлітків знизилася збільшення споживання фаст-фуду, безалкогольних напоїв та солоних закусок разом із зменшенням споживання фруктів та овочів.5 Таким чином, ці зміни суттєво збільшили кардіометаболічні фактори ризику у підлітків.6 Більшість оцінок дієти зосереджувались на споживанні поживних речовин, окремих продуктів харчування або групи продуктів харчування.7 Хоча ці дослідження є цінними, розділення ефектів їжі та поживних речовин на прогресування захворювання є складним.8 Тому використання методу дієтичного режиму, який розглядає більш повний огляд дієти, може дати більш зрозумілі результати, ніж вивчення окремих поживних речовин або продуктів .9,10 Методи вивчення режимів харчування, такі як факторний/кластерний аналіз, стали більш широко використовуватися в епідеміології харчування для узагальнення даних про дієту та оцінки кумулятивного впливу комбінованих продуктів на результати здоров'я.3,9,11

Більшість досліджень режимів харчування, проведених серед дорослих, однак існує дуже обмежена інформація щодо режиму харчування дітей та підлітків, особливо в країнах, що розвиваються; це дослідження є унікальним дослідженням для виявлення особливостей харчування серед репрезентативної вибірки іранських підлітків за допомогою факторного аналізу. Крім того, ми прагнули оцінити взаємозв'язок основних режимів харчування та соціально-демографічних характеристик.

Матеріали і методи

Для проведення цього дослідження були використані дані проекту «Здорове здоров'я серця з дитинства», одного з програм Ісфаханської програми «Здорове серце», Іран, зібраного у 2007 році з трьох районів центральної частини Ірану. Письмова інформована згода була отримана від батьків або законних опікунів учнів. Дослідження було схвалено Науковою радою Центру серцево-судинних досліджень Ісфахана. Вибірка проводилась багатоступеневим методом вибіркової кластерної вибірки з 56 середніх та середніх шкіл різних міських та сільських районів. Деталі вибірки були представлені в іншому місці.12 У цьому поперечному опитуванні було обрано загалом 2000 учнів середніх та середніх шкіл (1000 дівчаток, 1000 хлопчиків) у віці 11-18 років з районів Ісфахан, Наджафабад та Арак, Іран. Через неповні звіти та відсутні дані з анкет майже 93,89% учасників, які успішно виконали анкети, були залучені до дослідження. Всього було вивчено 1992 учнів середніх та середніх шкіл.

Підготовлені медсестри проводили збір даних у школах12. Анкети охоплювали різні питання охорони здоров’я, включаючи соціально-економічні, демографічні характеристики, поселення, час перегляду телевізора, куріння, членство в спортивній команді та регулярні фізичні навантаження.13 Знання про харчування визначали через 29 питань про вплив усіх груп продуктів харчування на стан здоров'я. Схема дослідження була описана в іншому місці.12,13 Всі вимірювання проводились за стандартним протоколом із застосуванням каліброваних приладів. Зростання та вага вимірювались до ± 0,1 см та ± 0,1 кг відповідно, при цьому студенти були босими та легко одягненими. Індекс маси тіла розраховували як вагу (кг), поділену на зріст у квадраті (м2).

Звичайні продукти харчування, що споживаються в Ірані, оцінювали за допомогою перевіреної анкети про частоту прийому їжі на 50 предметів (FFQ) .5 Ці продукти були класифіковані за 35 категоріями продуктів харчування. FFQ було прийнято на основі опитувальника програми „Неінфекційні хвороби”. 14 Четверо експертів з питань харчування та педіатрії оцінили обґрунтованість змісту FFQ. Більше того, обґрунтованість критерію оцінювали порівняно з трьома 24-годинними анкетами відкликання. Хоча ці дані ще не опубліковані, обґрунтованість критерію була прийнятною.

Структури продуктів харчування визначали за допомогою факторного аналізу (основного компонента) 50 продуктів харчування, переданих як частота споживання на тиждень. Фактори оберталися ортогональним перетворенням за допомогою SPSS для Windows (версія 15, SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, США), щоб мінімізувати кількість змінних, які мають велике навантаження на кожен фактор. Цей метод досягає простішої структури з більшою зрозумілістю.

Виділено чотири основні дієтичні схеми із власними значеннями> 1,29, виходячи з діаграми та інтерпретації факторів. Коефіцієнти оберталися ортогональним (varimax) обертанням, щоб мінімізувати кількість змінних. Дієтичні схеми, пояснені застосуванням коефіцієнта навантаження> 0,4.

Бали факторів розраховували для відповідної дієтичної схеми у кожного учасника шляхом множення коефіцієнтів навантаження з відповідними стандартизованими значеннями для кожної їжі та підсумовуванням по продуктах харчування. Таким чином, учасники були класифіковані на основі факторного балу кожного режиму харчування. Оцінка факторів вказує на те, наскільки добре вони дотримуються певного режиму харчування. Високий коефіцієнт коефіцієнта для певної схеми означав високу прихильність до цих продуктів, тоді як низький коефіцієнт фактора показував низьке споживання цієї дієтичної схеми.

Факторні навантаження представляють коефіцієнти кореляції між кожною групою продуктів харчування та режимом харчування. Групи продуктів з позитивним навантаженням представляють внесок у режим харчування, а групи продуктів з негативним навантаженням обернено пов'язані з режимом харчування. Частка дисперсії, що пояснюється кожним фактором, обчислювалася діленням суми квадратів відповідних факторних навантажень на кількість груп продуктів.

Ми застосували аналіз дисперсії та тести хі-квадрат для порівняння відмінностей якісних та якісних змінних між квартилями. Багаторазові лінійні регресії використовувались для виявлення зв'язку між режимами харчування та соціодемографічними характеристиками, такими як стать, шкільний клас, фізична активність та перегляд телевізора. P таблиця 1. Розумна дієта була проілюстрована великим споживанням сухофруктів, бобових, сирих овочів, волоських горіхів, фруктів, свіжих фруктових соків, солінь, горіхів, варених овочів та картоплі. Дієта швидкого харчування описувалась частим вживанням нездорової їжі, газованих напоїв, ковбас, гамбургерів, солодкого та печива та шоколаду. Дієта на тваринних жирах характеризується низькою кількістю нежирних молочних продуктів, а також великим споживанням нежирних молочних продуктів, тваринного жиру та м’яса органів. Середземноморська дієта характеризувалася низьким споживанням гідрованої рослинної олії та великим споживанням негідрованої рослинної олії, риби, сирої рослинної та оливкової олії.

Таблиця 1

Матриця навантаження факторів для основних режимів харчування у іранських підлітків: Програма здорового серця Ісфахана