Дослідження ефективності та діапазону доз Seroguard

Фаза II Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження ефективності та діапазону доз препарату Серогуард, розчин (АТ Фармасинтез, Росія), що використовується для профілактики спайок тазу

Це дослідження було багатоцентровим, подвійним сліпим, рандомізованим, паралельно груповим, плацебо-контрольованим, дослідженням ІІ фази у дорослих госпіталізованих пацієнток жіночої статі з підтвердженим діагнозом спайкової хвороби тазу в дослідницьких центрах Росії.

клінічне

З метою оцінки ефективності та безпеки Seroguard, рішення для адміністрування ІВ, було обрано дизайн дослідження, що відповідає поставленим цілям: перспективне, багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, паралельне групове, плацебо-контрольоване дослідження. Беручи до уваги той факт, що порівняння з плацебо вважається найкращим способом довести ефективність та безпеку лікарського засобу і що в даний час на ринку фармацевтичних препаратів не існує препаратів з подібним механізмом дії, було обрано плацебо-контрольовану паралельну групову програму дослідження. . Вибрано рандомізований паралельний груповий проект дослідження, щоб забезпечити мінімізацію упередженості відбору. Суб'єктів рандомізували на чотири групи (дві групи тестованого препарату та дві групи плацебо, що відповідають двом дозам), щоб забезпечити порівняння прийому Seroguard у двох дозах. Для забезпечення мінімізації упередженості оцінки результатів було обрано подвійну сліпу конструкцію дослідження.

Тип втручання: наркотик

Опис: Розчин Seroguard 0,41 г/л

Тип втручання: наркотик

Мінімальний вік: 18 років

Максимальний вік: 45 років

Здорові волонтери: Ні

Етикетка: плацебо, 1,5 мл/кг

Тип: Компаратор для плацебо

Опис: кожен суб’єкт отримував плацебо у дозі 1,5 мл/кг маси тіла;

Етикетка: плацебо, 2,4 мл/кг

Тип: Компаратор для плацебо

Опис: кожен суб’єкт отримував плацебо у дозі 2,4 мл/кг маси тіла;

Етикетка: Seroguard, 1,5 мл/кг

Опис: кожен суб’єкт отримував досліджуваний препарат у дозі 1,5 мл/кг маси тіла;

Етикетка: Seroguard, 2,4 мл/кг

Опис: кожен суб’єкт отримував досліджуваний препарат у дозі 2,4 мл/кг маси тіла.

Модель втручання: паралельне призначення

Основне призначення: Профілактика

Маскування: Подвійне (учасник, слідчий)