Ефективність медичної терапії у жінок та чоловіків із стенокардією та міокардіальним мостом

терапії
За безпеку та наукову обґрунтованість цього дослідження відповідають спонсор дослідження та дослідники. Перелік досліджень не означає, що воно було оцінено Федеральним урядом США. Знайте ризики та потенційні переваги клінічних досліджень та поговоріть зі своїм лікарем перед тим, як брати участь. Детальніше читайте нашу заяву про відмову від відповідальності.

  • Деталі дослідження
  • Табличний вигляд
  • Результатів не опубліковано
  • Застереження
  • Як прочитати запис про навчання

Стан або захворювання Втручання/лікування Фаза
Міст моста Препарат: Небіволол Препарат: Ділтіазем Інше: Плацебо Фаза 2

Ангіна за відсутності обструктивної хвороби ІХС вражає мільйони людей, що призводить до зниження якості життя та навантаження на систему охорони здоров’я. Попередня робота була зосереджена на ендотеліальній та мікросудинній дисфункції як причинах стенокардії у цих пацієнтів, але навіть коли ця етіологія перевірена, майже половина пацієнтів залишається недіагностованою, а перевірених методів лікування бракує. Довгостроковою метою цієї пропозиції щодо дослідження є поліпшення життя пацієнтів із стенокардією за відсутності обструктивної ІХС. Встановлено, що у цих пацієнтів спостерігається непропорційна поширеність містків міокарда (МБ) (60% проти 30% у загальній популяції).

Відомо, що МБ викликають стенокардію, і механізм, за допомогою якого вони це роблять, також відомий, але МБ не вивчались активно в контексті пацієнтів із стенокардією за відсутності обструктивної ІХС. Запропоновано медичну терапію симптоматичних МБ, включаючи бета-адреноблокатори та блокатори кальцієвих каналів, але вони ніколи не проходили належного тестування і можуть бути не кращими, ніж плацебо. Загальною метою цієї дослідницької пропозиції є продемонструвати, що МБ є важливою та піддається лікуванню причиною стенокардії у пацієнтів з необструктивною ІХС.

Слідчий проведе перше рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження медичної терапії у пацієнтів із стенокардією та МБ. Обгрунтування полягає в тому, що перевірене лікування суттєво розширить парадигму, згідно з якою пацієнти з стенокардією за відсутності обструктивної ІХС оцінюються та лікуються. Наша центральна гіпотеза полягає в тому, що бета-адреноблокатори та блокатори кальцієвих каналів є ефективними методами лікування зниження стенокардії у пацієнтів з МБ порівняно з плацебо. Керуючись достовірними попередніми даними, ця гіпотеза буде перевірена шляхом досягнення двох конкретних цілей: 1) Визначити ефективність бета-блокаторів та блокаторів кальцієвих каналів при лікуванні хворих на стенокардію та МБ та 2) Визначити предиктори ефективності бета-блокаторів та кальцієвих каналів блокатори при лікуванні хворих на стенокардію та МВ. Щодо мети №1, дослідник рандомізує загалом 360 дорослих пацієнтів із стенокардією та МВ на одне з трьох груп лікування: бета-блокатор (небіволол), блокатор кальцієвих каналів (дилтіазем) або плацебо (1: 1: 1).

Ефективність визначатиметься через 30 днів для досліджуваного препарату шляхом зміни стенокардії, як оцінюється в анкеті з ангіни в Сіетлі (SAQ). Слідчий також оцінить зміни у фізичному навантаженні, а також прихильність до наркотиків та побічні ефекти. Для цілі №2 дослідник оцінить індекс м’язової тканини МБ (MMI, добуток довжини MB x глибини) за допомогою ангіографії на коронарній комп’ютерній томографії, а також чоловічої статі як предикторів ефективності. Рандомізація буде стратифікована за статтю, забезпечуючи баланс жінок і чоловіків у кожній руці. Запропоноване дослідження є інноваційним, оскільки воно змінює сучасний клінічний погляд на стенокардію за відсутності обструктивної ІХС, розглядаючи мостовий міокард як потенційну етіологію.

Це також важливо, оскільки це суттєво збільшить кількість пацієнтів із стенокардією за відсутності обструктивної ІХС, яку клініцисти можуть діагностувати та лікувати, що в кінцевому рахунку призведе до поліпшення якості життя та зменшення витрат на охорону здоров'я.