Чи співвідношення попереку та висоти перевищує показник маси тіла та окружність талії при прогнозуванні захворюваності на гіпертонію?

Кафедра акушерства та гінекології

співвідношення

Лікарня Шеньцзин Китайського медичного університету

No 36, San Hao Street, Shenyang, Ляонін 110004 (КНР)

Статті, пов’язані з "

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Електронна пошта

Анотація

Передумови: Досі залишається суперечливим, який антропометричний показник може бути найкращим предиктором інцидентної гіпертонії. Завдання: Для вивчення відносної сили індексу маси тіла (ІМТ), окружності талії (WC), товщини шкірних складок, співвідношення талії та стегон (WHR) та співвідношення талії та зросту (WHTR) при прогнозуванні частоти гіпертонії в китайській мові дорослі. Метод: Дані були отримані в Китаї з питань охорони здоров'я та харчування. Надмірна вага визначалася як ІМТ ≥23 кг/м 2, а загальне ожиріння - ІМТ ≥27,5 кг/м 2. Абдомінальне ожиріння визначали за значеннями WC ≥90 см для чоловіків та ≥80 см для жінок. Товщина шкірної складки, WHR та WHTR були розділені на низьку та високу групи відповідно до робочих характеристик приймача. Регресії Кокса та номограми використовувались для порівняння відносної потужності 5 показників при прогнозуванні випадкової гіпертензії. Результати: Коли всі показники аналізували одночасно, найкращим предиктором випадкової гіпертензії було загальне ожиріння (стор

Вступ

Гіпертонія вважається одним із головних факторів, що сприяють тягарю хвороб у всьому світі. Загалом поширеність артеріальної гіпертензії становить близько 25% серед дорослих, але, як очікується, це значення збільшиться до 29% до 2025 року [1]. Натомість у Китаї поширеність гіпертонії серед дорослих зросла з 14,5% у 1991 р. До 34,0% у 2012 р. [2, 3]. Тому гіпертонія стала основною проблемою охорони здоров'я серед китайського населення.

Отже, у цьому проспективному когортному дослідженні метою цього дослідження було оцінити силу ІМТ, WC, товщини шкірних складок, WHR та WHTR у прогнозуванні частоти гіпертонії серед китайського населення.

Матеріали і методи

Вивчати дизайн

Дослідження населення

У це дослідження були включені дані 7 хвиль СНС, проведених з 1993 по 2011 роки. Суб'єкти віком від 18 років на початку та з даними про вік, стать та детальний фізичний огляд (наприклад, вага, зріст, WC, товщина шкірних складок, окружність стегон [HC], систолічний артеріальний тиск [SBP] та діастолічний артеріальний тиск [ DBP]) були включені. Були виключені наступні суб'єкти: ті, хто був вагітним або годувала груддю на момент обстеження, або у яких були відсутні дані або неправдоподібні зовнішні дані (наприклад, вага> 300 кг або 1), або які мали SBP ≥140 мм рт. Ст. Або DBP ≥90 мм рт. Ст., Або хто приймав гіпотензивні препарати, або хто самостійно повідомляв про діагноз гіпертонії на початковому рівні.

Вимірювання та визначення показників

Статистичний аналіз

Результати

Було 10 648 випробовуваних із середнім віком 38,5 років. З них 3717 суб'єктів були уражені гіпертонією протягом 18-річного періоду спостереження. Були суттєві відмінності між групами, які не страждають на гіпертонію та гіпертонічну хворобу, за всіма характеристиками вихідного рівня, крім висоти (стор = 0,491). Порівняно з групою, яка не є гіпертонічною хворобою, група гіпертонії, як правило, була старшою, вищою за вагою, ІМТ, WC, WHR та WHTR, і частіше була чоловіком, ханською національністю, курінням, питтям та фізичною неактивністю (таблиця 1).

Таблиця 1.

Характеристика всіх досліджуваних на вихідному рівні

Результати Кокс регресії показали, що коли ІМТ, WC, товщина шкірних складок, WHR та WHTR аналізувались окремо, всі вони були значущими предикторами гіпертонії (всі стор Оцінка ≈ 1; Активність = 1 => Оцінка ≈ 0,25; Напій = 1 => Оцінка ≈ 0,45; Дим = 1 => Оцінка ≈ 0; Вік (роки) = 18 => Оцінка ≈ 2,1; Товщина шкірної складки = 1 => Оцінка ≈ 1; ІМТ = 2 => Оцінка ≈ 1; WC = 1 => Оцінка ≈ 0,8; WHR = 1 => Оцінка ≈ 0,2; WHTR = 1 => Оцінка ≈ 0,7. Крок (2) Отримайте загальний бал, склавши всі бали, отримані на попередньому кроці. Підсумковий бал = 1 + 0,25 + 0,45 + 0 + 2,1 + 1 + 1 + 0,8 + 0,2 + 0,7 = 7,5. Крок (3) Отримайте ймовірність події (Загальний бал -> Імовірність події). Загальний бал = 7,5 еквівалентно ймовірності приблизно 0,50, коли час відмови становив 15 років. ІМТ, індекс маси тіла; Туалет, окружність талії; WHR, співвідношення талії та стегон; WHTR, співвідношення талії та висоти.

Рис.2.

Кокс номограма показників, пов’язаних з ожирінням, для прогнозування частоти гіпертонії у жінок. ІМТ, індекс маси тіла; Туалет, окружність талії; WHR, співвідношення талії та стегон; WHTR, співвідношення талії та висоти.

Обговорення

У 18-річному подальшому дослідженні 10 648 китайських чоловіків та жінок ІМТ, WC, товщина шкірних складок, WHR та WHTR були важливими предикторами випадкової гіпертензії, коли їх аналізували окремо. Однак загальне ожиріння може бути найкращим предиктором артеріальної гіпертензії, коли в модель одночасно входять 5 показників, особливо при коригуванні на коефіцієнти. Більше того, порівняно з іншими предикторами, ІМТ та WC були більш потужними та ефективними для прогнозування випадкової гіпертензії як у чоловіків, так і у жінок.

На сьогоднішній день не було однозначних висновків щодо відносної потужності та ефективності різних антропометричних методів при прогнозуванні частоти гіпертонії. Деякі дослідження повідомляли, що ІМТ або WC були найкращим предиктором випадкової гіпертонії [11, 13, 14, 24]. У той час як інші заявляли, що WHTR перевершує прогнозування частоти гіпертонії [6, 25, 26]. У цьому дослідженні ІМТ та WC, як класичні показники загального та абдомінального ожиріння, перевершували прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії у китайських чоловіків та жінок, що відповідало попереднім дослідженням [5, 27, 28]. Більше того, показники ІМТ та WC зменшувались, коли в модель було введено їх комбінацію. Це означало, що ІМТ та WC повинні одночасно, але незалежно використовуватися для прогнозування частоти гіпертонії.

У цьому дослідженні було встановлено, що ІМТ та WC є більш потужними для прогнозування випадкової гіпертензії. Відмінності між дослідженнями можуть бути пов'язані з варіаціями характеристик популяції, стратегій відбору проб, якості збору даних та різниці в оперативних визначеннях загального ожиріння та абдомінального ожиріння [28]. Наприклад, попереднє дослідження повідомляло, що азіати мали менший рівень HC, ніж американці [29]. Більше того, за сучасною популяцією досліджень стежили протягом 18 років. З розвитком економіки та суспільства ІМТ та туалет можуть очевидно змінюватися протягом наступного періоду, і все більше людей, як правило, мають більшу масу жиру в організмі. Але визначення загального ожиріння та абдомінального ожиріння залишаються незмінними. Таким чином, на більшу кількість суб'єктів впливає загальне ожиріння та абдомінальне ожиріння. Отже, порівняно з іншими антропометричними показниками, застосування ІМТ та WC може покращити ідентифікацію випадкової гіпертензії.

У цьому дослідженні для розрахунку балів кожного фактора ризику використовували номограму, яка використовувалася для прогнозування ймовірності розвитку гіпертонії. Як серед чоловіків, так і серед жінок показники ІМТ були найвищими серед усіх антропометричних показників, що вказувало на те, що ІМТ був найкращим предиктором випадкової гіпертензії. Збільшення ІМТ може призвести до підвищення рівня глюкози в сироватці крові, інсуліну, альдостерону та реніну разом із підвищенням симпатичного тонусу. Ці фактори, згадані вище, могли підвищити артеріальний тиск за рахунок збільшення судинного об'єму або периферичного опору [30].

Комбінація ІМТ, WC, товщини шкірних складок, WHR та WHTR була проаналізована в моделі для порівняння їх відносних можливостей при прогнозуванні гіпертонії. Оскільки існують кореляції між WC, WHR та WHTR, кожен показник був розділений на низьку та високу групи відповідно до точок відсікання робочої характеристики приймача. Таким чином, кореляція цих показників значно зменшилась при одночасному введенні їх у модель.

Обмеження та сильні сторони

Підсумовуючи, WHTR не перевершував ІМТ та WC у прогнозуванні частоти гіпертонії. Навпаки, потужність ІМТ та WC при прогнозуванні випадкової гіпертензії була кращою, ніж товщина шкірних складок, WHR та WHTR. Поєднання ІМТ та WC може знизити їх ефективність. Отже, ІМТ та WC повинні використовуватися незалежно для прогнозування частоти гіпертонії у дорослих. У практичному застосуванні слід обережно вибирати кращий прогноз гіпертонії відповідно до особливостей цільової групи населення та висновків місцевих досліджень.

Подяка

У цьому дослідженні використовуються дані CHNS. Ми вдячні Національному інституту харчування та безпечності харчових продуктів, CCDC та профілактиці, Центру народонаселення Кароліни, Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл, штату Нью-Йорк (R01-HD30880, DK056350 та R01-HD38700) та Міжнародному центру Фогарті, штат Нью-Йорк. фінансова підтримка файлів збору та аналізу даних CHNS з 1989 по 2006 рік та обох сторін, а також Китайсько-японська лікарня дружби, Міністерство охорони здоров'я для підтримки CHNS 2009 та майбутніх опитувань.

Заява про етику

Це дослідження було схвалено Інституційною комісією з огляду Національного інституту харчування та безпеки харчових продуктів, CCDC та профілактики, та Університетом Північної Кароліни в Чапел-Хілл. Усі суб’єкти надали інформовану згоду.

Заява про розкриття інформації

Автори заявляють, що у них немає конфлікту інтересів для розголошення.