Ендокринні тези

  • Пошук
  • Випуски/Конференції
  • Цитувати
  • Про
  • Наші Послуги
  • Політика
  • Зв'язок
  • Застереження

EP593

Чи існує взаємозв’язок між паратиреоїдним гормоном та розладами, пов’язаними з ожирінням

Суле Темізкан, Севін Демір, Кадріє Айдин, Хілал Топлу Озтюрк, Айсенур Оздеря та Мехмет Саргін

Навчально-дослідна лікарня Kartal Dr Lutfi Kirdar, Стамбул, Туреччина.

язок

Вступ: Накопичувальні дані свідчать, що високий рівень ПТГ, що виникає внаслідок первинного або вторинного гіперпаратиреозу, асоціюється з гіпертонією, резистентністю до інсуліну, дисліпідемією, ожирінням та серцево-судинною смертністю. Тут ми прагнули показати, чи високий рівень ПТГ у популяції ожиріння сприяє метаболічним ускладненням ожиріння.

Методи/дизайн: Медична документація всіх пацієнтів, які відвідували амбулаторію з питань ожиріння навчальної та дослідницької лікарні доктора Карталь Лутфі Кірдар в Стамбулі в період з квітня 2014 року по січень 2015 року, була оцінена ретроспективно. Суб'єкти, які мали хронічні захворювання, ендокринні захворювання (цукровий діабет, дисфункція щитовидної залози, хвороба Кушинга) та суб'єкти, які отримували будь-які ліки. Всього в дослідження було включено 400 пацієнтів із ожирінням. Оцінювали антропометричні, біоелектричні заходи біоімпедансу, дослідження крові та результати тестів на толерантність до глюкози 75 г. Дані представлені як середнє значення ± SD для неперервної або медіанної (25 і 75% інтерквартилей) для ненормально розподілених змінних.

Результати: З 400 осіб із ожирінням 335 були жінками. Середній вік становив 39 ± 10. Медіана ІМТ становила 36 (34 ? 41). Випробовуваних розподіляли на квартилі відповідно до рівня ПТГ у крові. Групи включали Квартиль 1 (n = 100, медіана PTH; 42 (36 ? 45)), Квартиль 2 (n = 100, медіана PTH; 55 (51 ? 59)), Квартиль 3 (n = 100, медіана PTH; 73 (68 ? 78)), Квартиль 4 (n = 100, медіана ПТГ; 99 (89 ? 125)). Квартили оцінювались за допомогою узагальненої лінійної моделі з урахуванням віку, статі та сезону набору. Журнал був виконаний для ненормально розподілених змінних. Систолічний та дистолічний артеріальний тиск, HOMA-IR, індекс інсулінової чутливості (ISI), тригліцериди (TG), ЛПВЩ-холестерин не відрізнялися серед квартилів. Хоча ІМТ не відрізнявся (P = 0,05), середній жир в організмі (MBF) та відсоток жиру в стовбурі (PTF) статистично відрізнялися серед квартилів (P = 0,03, P = 0,01, відповідно).

Висновок: ПТГ у сироватці крові, скоригований з урахуванням віку, статі та сезону прийому на роботу, позитивно пов’язаний із MBF та PTF стовбура, але не пов’язаний з метаболічними показниками, пов’язаними з ожирінням.