Анотація 3229: Призначення лікарського засобу топірамату при раку ендометрія, обумовленому ожирінням

Анотація

Вступ: Топірамат (TPM) - це B-D-фруктопіранозний сульфамат, який діє шляхом інгібування вуглекислих ангідраз (СА) і був залучений як новий інгібітор ангіогенезу. TPM зазвичай використовується для лікування епілепсії та мігрені; однак у поєднанні з фентерміном TPM може спричинити втрату ваги. Через його втрату ваги та антиангіогенні властивості, ми оцінили потенціал TPM як протипухлинного агента при раку ендометрія (ЕК), хворобі, що спричиняє ожиріння.

3229

Методи: Проліферацію клітин оцінювали методом МТТ після впливу ТРМ протягом 72 годин у клітинних лініях HEC-1A, KLE, Ishikawa та ECC-1 EC. Дві репрезентативні клітинні лінії, ECC-1 та Ishikawa, використовувались для аналізу апоптозу, прогресування клітинного циклу, клітинної адгезії та інвазії. Апоптоз аналізували за допомогою аналізу Anexin V-FITC. Інгібування адгезії та інвазії за допомогою TPM оцінювали за допомогою ІФА та аналізу трансульви, відповідно. Прогресію клітинного циклу оцінювали за допомогою Cellometer. Вестерн-імуноблотинг проводили для оцінки подальших мішеней шляхів MAPK та mTOR. Модель миші LKB1 fl/fl p53 fl/fl EC була використана для оцінки ефектів TPM in vivo. AdCre вводили у віці шести тижнів для індукування інвазивної ЕК. Вісім тижнів після ін’єкції AdCre мишей (N = 10 на групу) обробляли плацебо або TPM (200 мг/кг/день, перорально) протягом чотирьох тижнів. Експресію фосфорильованого S6 та Ki-67 оцінювали за допомогою IHC.

Результати: TPM пригнічував проліферацію клітин залежно від дози у всіх чотирьох клітинних лініях ЕС (діапазон IC50 = 1500-3000 мМ). Лікування TPM призвело до зупинки G1 та індукції апоптозу (p fl/fl p53 fl/fl миші на 68% порівняно з тими, хто отримував плацебо (p